14. februar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pomagati človeku, da pride do sebe

Pogovor z Anito Ogulin, ki je že več kot 20 let vpeta v Zvezo prijateljev mladine in v prostovoljstvo, nam bo v današnjem TFL Glasniku razkril presenetljive, rekli bi, žalostne relacije in odnos države do te organizacije.
»Smo civilno-družbena organizacija, smo humanitarna organizacija in smo amortizer družbenih dogajanj, česar naša država žal ne priznava. Tudi plačane državne inštitucije pošiljajo k nam vse stiske ljudi.

Država nas za to ne nagradi, ampak nas kaznuje: ne plačuje za projekte, ki jih razpisuje, ker zadnje čase točno vemo, za koga se pišejo projekti, mi pa, bolj kot ne, pri razpisih pademo skozi. Tako na lokalni kot na državni ravni.«

Predsednik republike Danilo Türk je sprejel novo vlado s predsednikom vlade Janezom Janšo. Vladi je zaželel uspešno delo in dodal, da je sodelovanje z njegove strani zagotovljeno. Janša se je ob tem zahvalil predsedniku, ker se je držal tradicije in pripravil sprejem. Po njegovih besedah tudi nova vlada računa na dobro sodelovanje. Predsednik države Türk je v nagovoru izpostavil pomembnost tega, da vlada dela dobro in da delajo vsi skupaj. Janša se je v svojem nagovoru strinjal s Türkom, da so časi pred nami zanimivi, vlada pa se po njegovem tega izziva zaveda.

Na vrhovnem sodišču so včeraj uradno obeležili začetek novega sodnega leta. Ob tej priložnosti so se na vrhovnem sodišču zbrali predstavniki sodne veje oblasti in pa tudi novi minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič. Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša mu je predstavil 17 predlogov za učinkovitejše poslovanje sodišč.
Sodišča so v letu 2011 prejela kar 1.106.000 zadev, rešila pa so jih nekaj več kot 1.140.000. Tudi pomembnejših zadev so sodišča rešila več, kot so jih prejela - dobila so 180.000 zadev, rešila pa 190.000. Največje breme reševanja zadev nosijo okrajna sodišča, ki so lani rešila 678.000 primerov.

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec je na včerajšnjem posvetu o vlogi bank pri reševanju finančnih težav podjetij izrekel več kritik do posojilne dejavnosti in upravljanja s slabimi posojili. Med drugim je naštel prepočasno ukrepanje bank do zamudnikov, premalo aktivno vlogo pri reševanju podjetij in preveliko nepreglednost slabih posojil.
Kranjec je na posvetu, ki ga je na pobudo Banke Slovenije organiziralo Združenje bank Slovenije, zatrdil, da se banke danes soočajo z več temeljnimi vprašanji.
Prvo je, kako od dolžnikov dobiti nazaj posojeni denar. Pri tem je kot problematično izpostavil preveč formalno in premalo vsebinsko obravnavo terjatev.

Čeprav je spletno družbeno omrežje Facebook pričakovano najbolj priljubljeno na Hrvaškem, preseneča dejstvo, da 47,5 odstotka anketirancev nikoli ni slišalo za kakšno izmed spletnih skupnosti. Tako je pokazala januarska raziskava, ki je zajela 400 državljanov in sta jo izvedla hrvaški časopis Ja, Trgovac in agencija Hendal.
Raziskava o prepoznavnosti in trendih uporabe spletnih skupnosti je pokazala, da Facebook pozna 50,6 odstotka vprašanih. Sledita Twitter s 30 odstotki in Google+ z 10,3 odstotka. Nato sledijo Skype, MSN, Myspace, Youtube in Linkedin, ki jih pozna med tremi in 1,5 odstotka vprašanih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.2.2012 - 14.2.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 53/2010 - odškodninska odgovornost delodajalca – nesreča pri delu – nepremoženjska škoda – povrnitev nepremoženjske škode – višina ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1369/2010 - obveznost dajanja biogoriv na trg – pravna podlaga – predpisane obveznosti – legalitetno načelo – exceptio illegalis
sodba IV U 249/2009 - dohodnina - odmera dohodnine - davčna osnova - prihodek iz naslova članstva v nadzornem svetu - samostojni podjetnik
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. januarja 2012. Suiker Unie GmbH - Zuckerfabrik Anklam proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Hamburg - Nemčija. Uredba (ES) št. 800/1999 - Člen 15(1) in (3) - Kmetijski proizvodi - Sistem izvoznih nadomestil - Diferencialno izvozno nadomestilo - Pogoji za odobritev - Uvoz proizvoda v namembno tretjo državo - Plačilo uvoznih dajatev. Zadeva C-392/10.