Dnevne zakonodajne novosti / 12. april 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 45/2019 z dne 12.7.2019
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za marec 2019
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu marcu 2019. V prvem letošnjem pomladnem mesecu je začelo veljati ali se uporabljati 119 predpisov, 16 predpisov je prenehalo veljati ali se uporabljati, spremenilo pa se je 42 predpisov. Tako je na zadnji dan marca veljalo 855 zakonov in 19.872 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Več svobode pri osebnem imenu
Vlada je sprejela predlog novele zakona o osebnem imenu, ki se nanaša na uskladitev z zakonom o partnerski zvezi in družinskim zakonikom. Predlog med drugim odpravlja omejitev osebnega imena oziroma priimka na dve besedi ter dopušča možnost uporabe črke oziroma okrajšave imena in priimka v pravnem prometu. Omogoča tudi spremembo imena posameznikom s poslovno sposobnostjo pred polnoletnostjo, ne dovoljuje pa spremembe imena pogojno obsojenim storilcem kaznivega dejanja, ki so na preizkusni dobi. Vlada prav tako predlaga podaljšanje roka za spremembo priimka po razvezi ali razveljaviti zakonske oz. partnerske zveze s šestih mesecev na eno leto.

Vlada o regresu in zaposlitvah
Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja glede višine regresa javnih uslužbencev za letos. Med drugim je odločila, da ne sprejema sindikalnega predloga glede višine regresa, in kot izhodišče določila, da bi se javnim uslužbencem izplačal regres največ v višini minimalne plače, to je 886,63 evra. Vlada je hkrati sprejela tudi dopolnitev skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2019, s katero je dovoljeno število zaposlitev na nekaterih ministrstvih in vladnih službah povečala za skupaj 91. Uredbo o napredovanju v nazive pa je spremenila tako, da uradniki napredujejo v naziv 1. novembra, pravice iz tega pa pridobijo 1. decembra.

Boljša zaščita vlagateljev
Vlada je na seji med drugim izdala uredbo o izvajanju uredbe EU o skladih denarnega trga, katere cilj je zagotoviti boljšo zaščito vlagateljev in enotna pravila skrbnega ter varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti. Uredba določa tudi način opravljanja nadzora, nadzorne ukrepe in kazenske določbe. Vlada je sprejela tudi poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v drugem polletju lani. Inšpekcija je prejela 17 prijav oziroma pobud za uvedbo inšpekcijskega nadzora, obravnavala jih je 15. Od teh je bilo šest takšnih, na podlagi katerih je bil ali še bo uveden inšpekcijski nadzor.

Mali delničarji o izbrisanih v bankah
Na sprejetje vladnega predloga zakona o izbrisih v bankah sta se odzvali stanovski združenji malih delničarjev. VZMD podpira predlog, ki ga je le dan za vlado potrdil državni svet, MDS pa odločevalce poziva, naj združijo najboljše možne rešitve iz obeh. Pozdravili so vladno rešitev, da mora Banka Slovenije dokazovati, da je pravilno izračunala velikost bančne luknje. "Želeli pa bi, da bi v zakonu bilo jasno določeno, da mora biti izračun narejen ob predpostavki delujočega podjetja in skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi," so v MDS zapisali v sporočilu za javnost.

Levica o razvoju javnega prometa
Levica želi o razvoju javnega prometa v državi, predvsem v osrednjeslovenski regiji, razpravljati na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Razpravo o tem, kakšno prometno politiko potrebujemo, bo pred tem opravila na nedeljskem posvetu. V Levici so spomnili, da so se s strankami sredinskega petorčka strinjali, da je treba prometno politiko v Sloveniji spremeniti ter namesto v ceste vlagati v železniški in javni promet. Ker pa je ministrstvo za infrastrukturo nedavno predstavilo pobudo za državno-prostorsko načrtovanje za širitev vpadnic na ljubljanskem avtocestnem območju, kar je sicer v pristojnosti Darsa, pozivajo k razpravi.

Začetek trgovinskih pogovorov z ZDA
Članice EU so se načelno dogovorile o začetku trgovinskih pogovorov z ZDA, so sporočili viri pri EU. Mandat za pogajanja Evropske komisije z Washingtonom bodo predvidoma v ponedeljek brez razprave potrdili kmetijski ministri EU v Luksemburgu. Pogajanja so bila težavna zlasti zaradi stališč Francije. Ta je po neuradnih navedbah v minulih tednih v luči evropskih volitev svarila pred ponovitvijo negativnega scenarija v primeru načrtovanega sporazuma z ZDA, znanega po okrajšavi TTIP, ki je sprožil buren odziv evropske javnosti. V tem duhu je izpostavljala tudi potrebo po tem, da mora trgovinska politika zagotavljati ustrezno okoljsko zaščito.(TFL)