24. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Cvetana Rijavec med nadzorniki državnega holdinga

Komisija DZ za nadzor javnih financ je kot kandidatko za nadzornico Slovenskega državnega holdinga brez glasu proti potrdila predsednico uprave in generalno direktorico Ljubljanskih mlekarn Cvetano Rijavec. Rijavčeva velja za eno najbolj znanih žensk v slovenskem poslovnem svetu. Preden je v začetku 2007 prevzela vodenje mlečno predelovalnega podjetja, je vrsto let delovala v ajdovskem Fructalu. Intervju s Cvetano Rijavec smo pred časom objavili v TFL Glasniku. V petek naj bi ime svojega kandidata sporočili tudi socialni partnerji na Ekonomsko-socialnem svetu, potem pa ostanejo še trije kandidati iz vladne kvote.

Evropski bančni organ je dal 39 velikim evropskim čezmejnim bančnim skupinam do konca leta čas, da pripravijo reševalne načrte v primeru novih finančnih kriz. Ti naj bi ponudili celovit pogled v stanje v bankah in opredelili ukrepe, ki jih bodo banke sprejele, da se izognejo potrebi po državni pomoči. Med 39 bankami ni slovenskih.

Najtemnejši oblaki nad območjem evra so se po mnenju predsednika ECB Maria Draghija razkadili, zato lahko območje skupna valute v novo leto vstopa z več zaupanja. Tak pozitiven razvoj dogodkov temelji na napredku pri reševanju krize lani, a tudi na pričakovanju, da se bo ta dinamika nadaljevala, je opozoril Draghi.

Ameriški poslovni medij Bloomberg v včerajšnjem članku opozarja, da je Slovenija zaradi dogajanja po objavi poročila Komisije za preprečevanje korupcije tik pred predčasnimi volitvami. Ob tem opozarja na nevarnosti za gospodarstvo in položaj Slovenije na finančnih trgih, ki bi jih prinesla daljša politična negotovost v Sloveniji.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji bo konec meseca uvedlo brezplačno osebno svetovanje državljanom o njihovih pravicah v EU, ki ga bodo enkrat mesečno v slovenskem jeziku izvajali neodvisni pravni strokovnjaki službe Tvoja Evropa - nasveti, so danes sporočili s predstavništva Evropske komisije. Posvetovanje bo potekalo vsak zadnji četrtek v mesecu od 14. do 18. ure v Hiši EU v Ljubljani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.1.2013 - 24.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost        
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   17 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 6 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 6 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 4 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2013
Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. septembra 2011 do 15. junija 2012 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 454/2011 - davek od dohodka pravnih oseb – javno podjetje – upoštevanje davčne izgube iz preteklih let – zmanjšanje davčne osnove
Sodba in sklep VIII Ips 77/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti – odpoklic člana uprave – elementi pisne odpovedi pogodbe o zaposlitvi – obrazložitev odp...
Odločbe Upravnega sodišča I U sodba I U 879/2012 - sprejem otroka v vrtec – uvrstitev na seznam za sprejem v vrtec – kriterij stalnega prebivališča – stalnost prebivanja
sodba I U 322/2012 - DDV – plačilo DDV - solidarna odgovornost – objektivne okoliščine – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B), skrajšani postopek, EPA 935-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L), skrajšani postopek, EPA 936-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Koristne informacije
Spremembe pri obdavčitvi pravnih oseb
Pojasnila DURS Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (novela ZDDV-1G)
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Revija Odvetnik Varstvo svobode tiska v globalni družbi