19. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izredna seja DZ o migrantih

Poslanci koalicije, NSi in narodnih skupnosti so vložili zahtevo za izredno sejo DZ, na kateri bodo obravnavali priporočila komisije DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb pri reševanju migrantske krize. Poleg tega bodo odločali o podelitvi izjemnih pooblastil vojski pri varovanju meje. Vlada je namreč v sredo odločila o predlogu DZ za začetek izvajanja 37.a člena zakona o obrambi. To je eden od stopnjevalnih ukrepov vlade za obvladovanje migrantskega toka. Za potrditev predloga je potrebna najmanj dvotretjinska večina prisotnih poslancev. Seja bo predvidoma v ponedeljek.

Generalni pravobranilec Sodišča EU je ocenil, da bruseljske smernice o državni pomoči bankam iz leta 2013 niso bile zavezujoče, ustavno sodišče pa mora na koncu presoditi o sorazmernosti in skladnosti dejansko izpeljanih ukrepov za sanacijo slovenskih bank. Pritrditev svojim stališčem so v mnenju našli tako na strani razlaščencev kot države.

Po oceni odvetnika razlaščencev Mihe Kuniča iz mnenja Sodišča EU izhaja, da mora ustavno sodišče odločiti, da je bila s spremembo zakona o bančništvu leta 2013 kršena slovenska ustava. Razlaščenci namreč nimajo možnosti tožbe, ki bi omogočala vsebinsko presojo zakonitosti ukrepov za sanacijo bank. Na ministrstvu za finance pa so za STA ocenili, da je mnenje glede razlage evropskega prava "v vseh bistvenih točkah potrdilo trditve Republike Slovenije". Bistvo mnenja vidijo v stališču, da je izbris lastniškega in podrejenega kapitala lahko upravičen z dejanskimi okoliščinami primera.

Poslanski skupini SDS in nepovezanih poslancev predlagata sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi razpravljali o korupciji v zdravstvu. Poslanki Jelka Godec (SDS) in Alenka Bratušek (nepovezani) sta na novinarski konferenci med razlogi za sejo izpostavili nedavne izjave direktorice UKC Ljubljana Brigite Čokl o korupciji v UKC.

Svet za elektronske komunikacije opozarja na visoke zneske administrativnih stroškov javnih komunikacijskih storitev, kot so denimo stroški priključnine, menjave paketa in prekinitve naročniškega razmerja. Po mnenju sveta namreč omenjeni stroški ovirajo menjavo ali izbiro ugodnejših paketov ter prehajanje med operaterji oz. med izvajalci storitev.

V Slovenskem nacionalnem odzivnem centru za obravnavo varnostnih incidentov na internetu (SI-CERT) so letos prejeli že več prijav uporabnikov o dveh izsiljevalskih virusih, ki se najpogosteje širita prek elektronske pošte. Virus ob odprtju priponke zašifrira vse datoteke, nato pa se izbriše in zahteva tudi 500 evrov odkupnine. Uporabniki naj bodo zato previdni pri odpiranju datotek, za katere ne vedo, zakaj so jih prejeli, in so nenavadno sestavljene.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.2.2016 Pravilnik o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti (RS 22-1272/2001) Preneha veljati
20.2.2016 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov (RS 51-2773/2001) Preneha veljati
20.2.2016 Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (RS 50-2719/2001) Preneha veljati
20.2.2016 Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (RS 8-285/2016) Začne veljati
20.2.2016 Uredba o sežiganju odpadkov (RS 68-2966/2008) Preneha veljati
20.2.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (RS 8-287/2016) Začne veljati
20.2.2016 Uredba o višini stroškov na področju meroslovja (RS 124-5314/2006) Sprememba
20.2.2016 Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ) (RS 81-3710/2000) Se preneha uporabljati
20.2.2016 Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1) (RS 8-280/2016) Začne veljati
19.2.2016 Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (RS 12-455/2016) Začne veljati
19.2.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (RS 12-458/2016) Začne veljati
18.2.2016 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2016 (RS 12-459/2016) Začne veljati
18.2.2016 Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (RS 47-2201/2011) Sprememba
18.2.2016 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 12-454/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.2.2016 - 19.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 2 novosti 4 novosti   1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 3 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 7 novosti       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti 1 novost 2 novosti   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost 2 novosti 2 novosti 3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 2 novosti 1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 1 novost          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex