28. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nepremičninske dajatve po starem

Potem ko je ustavno sodišče spomladi razveljavilo davek na nepremičnine, Davčna uprava RS (Durs) nepremičninske dajatve na podlagi podatkov občin odmerja po starem, zaenkrat pa odmera poteka brez zapletov, so povedali na Dursu. Doslej so odmerili za okoli 120 milijonov evrov teh dajatev. Glede na podatke Dursa iz preteklega tedna je bilo doslej v nekaj več kot 100 občinah odmerjenega fizičnim osebam za okoli 17,5 milijona evrov, pravnim osebam pa za 101,5 milijona evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poleg tega je bilo doslej odmerjenega za 1,27 milijona evrov davka od premoženja. Podatkov o doslej odmerjeni pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest za letos na Dursu še nimajo.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo upokojencem, katerih pokojnina ne presega 622 evrov, izplačal letni dodatek za letos skupaj z julijskimi pokojninami zadnji dan v tem mesecu, torej v četrtek. Prejemnikov letnega dodatka bo nekaj več kot 397.700, so za STA povedali na Zpizu. Direktor sektorja za nakazovanje pokojnin Zpiza Boštjan Martinčič je za STA pojasnil, da bo prejemnikov letnega dodatka tokrat 397.706, med njimi 378.061 upokojencev in 19.645 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki niso zaposleni. Za izplačilo dodatka bodo namenili nekaj manj kot 85,4 milijona evrov.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pristopili k pripravi novega zakona o varstvu potrošnikov, v sredo pa je na ministrstvu potekal prvi delovni sestanek posvetovalne skupine. Obstoječi zakon je bil sprejet že leta 1998 in je bil v tem obdobju že večkrat noveliran, zato je postal za uporabnike težko pregleden. Z namenom priprave dobrega in uravnoteženega zakona, ki bo potrošnikom zagotavljal visoko raven zaščite, so na ministrstvu ustanovili strokovno posvetovalno skupino, namenjeno podajanju predlogov in izmenjavi mnenj.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so pozvali k modernizaciji in povečanju obsega kolektivnih pogodb dejavnosti. Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti v Sloveniji je treba modernizirati, hkrati pa tudi povečati njihov delež, so poudarili. S tem bi bil marsikakšen konflikt, morda tudi nedavni v družbi Helios, lahko prihranjen, verjamejo. V tej luči so pozvali k večji aktivnosti socialnih partnerjev. V okviru projekta Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb so predstavili protokol med socialnimi partnerji o prenosu vsebin iz evropskega socialnega dialoga, ki so ga podpisali z Zvezo delodajalcev Slovenije (ZDS).

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila program centra za poklicno izobraževanje, v katerem bodo učiteljem strokovnih modulov na srednjih strokovnih in poklicnih šolah nudili izobraževanje v podjetjih. Kot navajajo, je pomembno, da učitelji poznajo tudi sodobne trende stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Za program bo v letih 2014 in 2015 namenjeno 481.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega bo evropski socialni sklad prispeval 85 odstotkov vrednosti ali 408.850 evrov. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.7.2014 Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani (RS 57-2535/2014) Začne veljati
26.7.2014 Statut Univerze v Ljubljani (RS 8-230/2005) Sprememba
26.7.2014 Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije (RS 57-2525/2014) Začne veljati
26.7.2014 Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo (RS 57-2528/2014) Začne veljati
25.7.2014 Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (RS 56-2479/2014) Začne veljati
25.7.2014 Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije (RS 56-2475/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.7.2014 - 28.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 5 novosti     7 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   2 novosti     1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     11 novosti  
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 6 novosti   1 novost 7 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 16 novosti     5 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost     14 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 53 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o pomorski opremi
Statut Univerze v Ljubljani
Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 52/2014 - dodatek za povečan obseg dela - pravna podlaga za določitev dela plače za delovno uspešnost - izredna pravna sredstva
sodba I U 19/2014 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - odškodninska tožba - popolna ustavitev dobave energije ...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1782/2013 - pogodba o dosmrtnem preživljanju - mandatna pogodba - pooblastilo - ničnost pogodbe – načelo enake vrednosti dajatev
VSL sodba in sklep II Cp 621/2013 - odškodnina zaradi kršitve osebnostnih pravic - poseg v osebnostne pravice - razžalitev dobrega imena in časti – pravica do svobode izražanja – obja...
VSL sodba I Cpg 1002/2013 - razlastitev – odškodnina – odškodninska odgovornost države – javno dobro – cesta – zastaranje – učinkovanje ustavne odločbe – pravica uporabe
VSM sodba I Cp 296/2014 - odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja - prekomerne vrednosti emisij hrupa - oddaljenost od ceste
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Harmonizacija osnov, ne stopenj