20. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odprava bančne tajnosti?

Med parlamentarnimi strankami je podpora predlogu, da se razkrijejo osnovni podatki glede slabih kreditov, visoka, je pokazala sinočnja oddaja Tarča na TV Slovenija. Predsednik DL Gregor Virant je dejal, da so zakonsko določbo, da se glede slabih kreditov razkrije, kdo je komitent, višina kredita in kdo ga je odobril, že pripravili.

Upravno sodišče je pritrdilo odločitvi Informacijskega pooblaščenca, da morajo biti statistični podatki o rezultatih mature po posameznih srednjih šolah javno dostopni, je sporočil Informacijski pooblaščenec. Stališče Državnega izpitnega centra je bilo, da bi podatki iz letne analize o kakovosti mature botrovali razvrščanju šol.

Kriminalisti so pred tedni v treh odvetniških pisarnah iskali podatke o njihovih strankah v zadevi Boško Šrot in Andrijana Starina Kosem. Hišne preiskave pri odvetnikih, ki niso osumljeni, ampak imajo stranke v določenih postopkih, so dopusten poseg, ocenjujejo na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki je izdalo odredbo za preiskave. Opozarjajo, da je evropsko sodišče zaupnost med stranko in odvetnikom odreklo, ko gre denimo za poslovno svetovanje in s tem v zvezi sestavo listine. Zaupnost korespondence je treba varovati, ko gre za namene pravice do obrambe v sodnih postopkih z namenom uresničevanja pravice do obrambe, priznavajo na sodišču.

Državni zbor je z 48 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki določa, da bo moral biti delavec v zavarovanje po novem prijavljen že ob nastopu delovnega razmerja in ne do osem dni kasneje, kot velja zdaj.

Državni zbor je z 42 glasovi za in 23 proti sprejel novelo zakona o vinu, enega od ukrepov zoper sivo ekonomijo. Z njim želi vlada doseči, da bi pridelek prijavili tudi vinarji, ki zdaj tega ne počnejo in s tem registriranim pridelovalcem pomenijo nelojalno konkurenco. Po ocenah ministrstva za kmetijstvo in okolje je v Sloveniji med 17.000 in 18.000 hektari obdelanih vinogradov, od katerih je v register pridelovalcev grozdja vpisanih dobrih 16.000 hektarov površin, medtem ko se pridelek prijavlja le s 13.500 hektarov.

Poslanci so z 42 glasovi za in 8 glasovi proti sprejeli novelo zakona o rudarstvu, ki prinaša uskladitev s pravnim redom EU in odpravlja neskladja znotraj veljavnega zakona. Med drugim omogoča podaljšanje rudarskih pravic vsem koncesionarjem, ki so rudarsko pravico pridobili pred uveljavitvijo trenutnega veljavnega zakona o rudarstvu, pa jim je ta omogočil podaljšanje le do konca letošnjega leta.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.12.2013 Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (RS 1-16/2009) Sprememba
21.12.2013 Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (RS 100-3613/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o vajah v obrambnem sistemu (RS 100-3611/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (RS 100-3610/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C) (RS 100-3602/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) (RS 45-2547/2001) Sprememba
21.12.2013 Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS) (RS 100-3597/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A) (RS 100-3603/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A) (RS 100-3604/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1D) (RS 100-3601/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o verski svobodi (ZVS) (RS 14-599/2007) Sprememba
21.12.2013 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (RS 86-3840/2004) Sprememba
21.12.2013 Zakon o vodah (ZV-1) (RS 67-3237/2002) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.12.2013 - 20.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti 1 novost     2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti     3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   6 novosti     3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   14 novosti       5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 54521/2011-46 - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev kaznivega dejanja - tatvina - stvar majhne vrednosti - tatvina žiga – namen uporabe
Sodba I Ips 39865/2010-511 - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev – hudodelsko združevanje - udeležba pri kaznivem dejanju – zavrnitev zahteve za preiskavo – ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 521/2012 - komasacija - razdelitev zemljišč med komasacijske udeležence - rok za odločitev o pritožbi - molk organa
sodba in sklep IV U 85/2013 - imenovanje na položaj – imenovanje načelnika upravne enote - razveljavitev odločbe o imenovanju - razveljavitev pogodbe o zaposlitvi - stvarn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog priporočila v zvezi s sanacijo milijardne "bančne luknje" v slovenskih bankah, EPA 1659-VI
Informacija o rezultatih neodvisnih pregledov kakovosti sredstev in obremenitvenih testov bank ter izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, EPA 1657-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Splošna pojasnilo o davku na nepremičnine
Revija Odvetnik Dr. Ljubo Bavcon: Izzivi in odzivi