17. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zavarovalnica Triglav je strateška naložba

Koalicijski partnerji so se na včerajšnjem srečanju dogovorili, da bo Zavarovalnica Triglav v klasifikaciji opredeljena kot strateška naložba, je ob robu posveta povedal predsednik DeSUS Karl Erjavec. Spregovorili so tudi o poteku usklajevanj glede izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu.

DZ je soglasno s 76 glasovi odločil, da je predlog novele zakona o prevzemih, s katero se ureja zatečeno stanje prevzemnikov, ki jim je ATVP prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, primeren za nadaljnjo obravnavo. Zdaj se bo z njim najprej ukvarjal odbor DZ za gospodarstvo.

DZ je s 67 glasovi za in 13 proti sprejel novelo zakona o trgovini, ki odpravlja izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca. Spremembe je s ciljem odprave administrativnih ovir ter vzpostavitve poslovnega okolja, ki bo spodbujalo razvoj podjetništva in konkurenčnosti, predlagala vlada. DZ je soglasno z 58 glasovi sprejel tudi zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katerim se bo po zagotovilih vlade izboljšal pravni položaj tujih delavcev pri nas. Z njim pa se tudi poenostavlja birokratske postopke.

Društvo državnih tožilcev Slovenije poziva h kulturi javne besede v razmerju do tožilcev in drugih pravosodnih funkcionarjev, odvetnikov in notarjev, pa tudi nasploh. "Pričakujemo, da se vpleteni pri vsakršnem komentiranju dela posameznih organov in institucij vzdržijo žaljivih osebnih sodb zoper konkretne osebe," so dodali.

Definicija minimalne plače v Sloveniji po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak ni najbolj posrečena, zato bo "kot ministrica naredila vse, da o načinu rešitve tega vprašanja dosežemo dogovor s socialnimi partnerji".

Na ministrstvu za javno upravo so predstavnike občin seznanili z aktivnostmi glede znižanja stroškov delovanja občin. Ker ti ukrepi ne dosegajo za dogovorjenih 22,8 milijonov evrov učinkov na letni ravni, v združenjih občin predlagajo ohranitev sedanje višine povprečnine. Minister Boris Koprivnikar pa bi jo znižal, a manj, kot je bilo dogovorjeno.

Odbor DZ za delo se je glede predloga varuha človekovih pravic za začasno zadržanje izvajanja dela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev strinjal z zakonodajnopravno službo DZ in vlado. Obe menita, da varuh ni izkazal težko popravljivih posledic v primeru, če ustavno sodišče ne bi začasno zadržalo izvajanja izpodbijanih določb.

Novičarski spletni portal iz Estonije je odgovoren za vsebino komentarjev, ki so jih na njegovih straneh pisali uporabniki, je včeraj odločil ESČP. Odločitev sodišča v Strasbourgu prihaja v času, ko v Sloveniji poteka javna razprava o prenovi zakona o medijih. Osnutek novele zakona predvideva, da bi odgovorni uredniki medijev postali odgovorni za komentarje in drug avdiovizualni material, ki ga bralci objavijo na njihovih spletnih straneh. Sodba sicer velja za konkreten primer in ne avtomatično tudi za druge medije in druge države.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.6.2015 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (RS 42-1759/2015) Začne veljati
17.6.2015 Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem (RS 42-1761/2015) Začne veljati
17.6.2015 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (RS 38-1537/1994) Sprememba
17.6.2015 Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (RS 42-1760/2015) Začne veljati
17.6.2015 Zakon o poslancih (ZPos) (RS 48-2228/1992) Sprememba
16.6.2015 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani (RS 42-1764/2015) Začne veljati
16.6.2015 Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o poslancih v neskladju z Ustavo in odpravi sklepa Državnega zbora (RS 42-1763/2015) Začne veljati
16.6.2015 Popravek Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a) (RS 42-1770/2015) Začne veljati
16.6.2015 Razpored dela ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2015 do 20. 12. 2015 (RS 42-1766/2015) Začne veljati
16.6.2015 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 108. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica v delu, ki v enotah urejanja prostora z oznakama KR-33 in KR-33/02 dovoljuje umestitev telekomunikacijskih ter radiokomunikacijskih objektov (RS 42-1765/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.6.2015 - 17.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost 4 novosti   7 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost   1 novost 3 novosti    
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost 2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 6 novosti 1 novost 3 novosti 2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost   1 novost   4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost   1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti 1 novost   2 novosti  
11. OBČINE 4 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex