1. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

20 let notarske službe

Pred natanko dvema desetletjema so po skoraj 60 letih ponovno začeli delovati notarji. Notarska zbornica meni, da so v tem času dokazali, da razbremenjujejo delo sodišč in da so dosegli visoko strokovno raven opravljanja storitev. Že jeseni bo v okviru širše pravosodne reforme tekla beseda tudi o morebitnih novih pristojnostih te javne službe.

Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku DZ Milanu Brglezu posredoval kandidatno listo štirih kandidatov za dva člana Sodnega sveta, so sporočili iz urada predsednika. Na njem so ljubljanska notarka Nataša Erjavec, mariborska odvetnica Maja Praviček ter redna profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Vid Jakulin in Grega Strban.

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ne podpirajo predloga novega zakona o javnem naročanju, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo. Predlog je nedosleden, površen in v mnogočem še manj ugoden za ponudnike od veljavnega zakona, pravijo na GZS. Bojijo se, da ne bo prispeval k spremembi javno-naročniške kulture v Sloveniji.

Slovenija je lani beležila 38,6-odstotno davčno obremenitev stroškov dela. Davčna obremenitev je bila tako za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2013, je izračunal državni statistični urad. Vlada Mira Cerarja se je sicer zavezala k izpeljavi davčne reforme, v okviru katere naj bi prišlo tudi do znižanja stroškov dela.

Društvo Pravično pravno mnenje v Novi Gorici enkrat tedensko ponuja brezplačno pravno svetovanje. Namenjeno je socialno ogroženim, ki so jim bile kršene osnovne človekove pravice, s poudarkom na varstvu pravic bolnikov. Po besedah predsednika društva Marjana Petriča je zanimanja za pomoč veliko.

Odbor DZ za delo bo imel v četrtek na mizi vladni zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Na odbor za notranje zadeve se jutri vrača zakonodajni sveženj za izločitev pravnomočno obsojenih iz politike, ki ga predlaga ZaAB. Odbor za finance pa bo v sredo obravnaval zakon o enkratnem odpisu dolgov - pripravila ga je ZL.

Novomeški občinski svetniki so na zadnji redni seji v prvi obravnavi sprejeli spremembe ter dopolnitve odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto, ki kot eno od prepovedanih dejanj na javnih površinah določa tudi pitje alkoholnih pijač. Ob tem je novomeška Solidarnost predlagala omilitev predloga.

Kritika represivnih organov je v demokratični državi vedno zaželena in celo nujna, vendar brez zmerljivk, ki žalijo na osebni ravni, so v Društvu kriminalistov Slovenije zapisali v odzivu na izjavo odvetnika zdravnika Ivana Radana Milana Krstića, ki je vse obtožbe zoper Radana označil za svetovno neumnost. Po oceni društva gre za nedostojno in hujskaško mnenje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.6.2015 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Škofja Loka (RS 106-4082/2012) Se preneha uporabljati
1.6.2015 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (RS 37-1595/2015) Začne veljati
1.6.2015 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 37-1521/2015) Začne veljati
1.6.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi (RS 18-679/2015) Se začne uporabljati
1.6.2015 Pravilnik o tlačni opremi (RS 15-620/2002) Sprememba
1.6.2015 Zakon o vrtcih (ZVrt) (RS 12-569/1996) Sprememba
30.5.2015 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 37-1519/2015) Začne veljati
30.5.2015 Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo (RS 41-2282/2007) Sprememba
30.5.2015 Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (RS 34-1368/2008) Sprememba
30.5.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (RS 37-1520/2015) Začne veljati
30.5.2015 Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila v prodajo in obtok (RS 37-1523/2015) Začne veljati
30.5.2015 Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2015 (RS 37-1518/2015) Začne veljati
30.5.2015 Uredba o odpadkih (RS 37-1513/2015) Začne veljati
30.5.2015 Uredba o odpadkih (RS 103-4514/2011) Preneha veljati
30.5.2015 Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (RS 37-1516/2015) Začne veljati
30.5.2015 Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (RS 37-1515/2015) Začne veljati
30.5.2015 Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (RS 37-1514/2015) Začne veljati
30.5.2015 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Sudanu in o izvajanju uredb Sveta (ES) št. 1184/2005 in št. 131/2004 (RS 5-147/2009) Preneha veljati
30.5.2015 Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 59-2782/2011) Sprememba
30.5.2015 Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (RS 37-1517/2015) Začne veljati
29.5.2015 Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2015 (RS 37-1524/2015) Začne veljati
29.5.2015 Obvestilo o uveljavitvi monografije Humani antitrombin III, koncentrirani (0878) v Evropski farmakopeji (RS 37-1526/2015) Začne veljati
29.5.2015 Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani (RS 37-1522/2015) Začne veljati
29.5.2015 Poročilo o gibanju plač za marec 2015 (RS 37-1525/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 1.6.2015 - 1.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 3 novosti 2 novosti   2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 6 novosti 2 novosti 1 novost 5 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 5 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 11 novosti 1 novost 3 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 1 novost 3 novosti 3 novosti 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE 71 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2015
Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1082/2014 - DDV – dodatna odmera DDV – pravica do odbitka vstopnega DDV – objektivni element – subjektivni element – goljufivi namen – vedenje o goljufivih tra...
UPRS sklep III U 30/2014 - Banka Slovenije - odločba o izrednih ukrepih - - sodno varstvo zoper odločbo Banke Slovenije - prenehanje kvalificiranih obveznosti banke - imetnik...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cpg 1890/2014 - odvzem vozila – trditveno in dokazno breme – dokazna ocena – leasing pogodba – odstop od pogodbe – odškodnina zaradi protipravnega odvzema premični...
VSL sodba II Kp 14535/2010 - kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti – dejansko stanje – načelo materialne resnice
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog priporočila v zvezi z izvajanjem službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji, EPA 541-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G), skrajšani postopek, EPA 551-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1G), redni postopek, EPA 549-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Spremembe SRS in ZGD