12. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Oporekajo petini javnih naročil

Za uspešnejše javno naročanje potrebujemo jasnejšo, preglednejšo in enostavnejšo zakonodajo. To je bila ena od misli, ki so jih izpostavili gostje na okrogli mizi konference Dnevi javnih naročil, ki se je včeraj pričela v Portorožu. Rdeča nit tokratne, že 14. konference, ki se bo nadaljevala še danes, je kako učinkovito izvajati javno naročanje. V Sloveniji so zahtevki za revizijo podani na skoraj petino vseh javnih naročil, kar je v primerjavi z ostalimi državami Evrope veliko.

Danes v veljavo stopa reforma trga dela, ki vključuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Cilj reforme je zmanjšati segmentacijo in povečati prožnost trga dela, s tem pa izboljšati položaj mladih in konkurenčnost gospodarstva. Končna različica sprememb delovne zakonodaje je nastajala več kot pol leta. Vlada je namreč izhodišča predstavila lani poleti, socialni partnerji pa so pogajanja sklenili konec februarja letos.

Zakon o javnih financah iz leta 1999 je po oceni vlade potreben prilagoditve pravnemu redu EU, vanj pa je treba zapisati tudi pravila, ki bodo zagotavljala finančno disciplino, nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje uravnoteženega javnofinančnega salda. Vlada se je tako na včerajšnji seji seznanila z izhodišči za pripravo novega zakona o javnih financah. Tega bodo pripravili na finančnem ministrstvu, in sicer skupaj z novim zakonom o računovodstvu.

ATVP zaradi velikega zanimanja za produkt "spot forex" družbe Luxuris Commodities Mauritius, svetovanje opozarja, da ta družba nima dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Za poslovanje s tem produktom ga sicer ne potrebuje, ATVP pa priporoča previdnost pri poslovanju s ponudniki brez veljavne licence nadzornega organa.
Kot je še sporočila Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), vsem zainteresiranim za produkt spot forex priporoča, da si o naložbah v valutne posle (t.i. forex) preberejo v zloženki o tovrstnih poslih, objavljeni na spletni strani ATVP.

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o državni upravi in ga posreduje državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Zakon o državni upravi morajo namreč uskladiti z določbami novele zakona o vladi, ki je začela veljati 14. marca, spremenila pa je strukturo vlade oz. na novo določila nekatere ministrice in ministre v vladi.

Predsednik DZ Janko Veber je v skladu z dogovorom političnega vrha prekinil izredno sejo o vnosu fiskalnega pravila v ustavo, ki jo bodo poslanci nadaljevali 7. maja. Premierka Alenka Bratušek je z dogovorom zadovoljna. Vlada pa bo do 7. maja pripravila ustrezne podatke, na podlagi katerih bo možno nadaljevati razpravo o tem, ali se predlaga sklep, s katerim se vrne ustavni zakon nazaj v postopek ustavni komisiji, ali se s postopkom nadaljuje na podlagi trenutnega besedila.

Spletna organizacija Winnti že od leta 2009 izvaja napade v spletni igralniški industriji, in sicer je njen cilj kraja digitalnih potrdil, ki jih izdajajo ponudniki programske opreme, in kraja intelektualne lastnine, vključno z izvorno kodo za spletne igralniške projekte, ugotavlja podjetje Kaspersky Lab.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.4.2013 Pravilnik o pomorski pilotaži (RS 115-4924/2006) Sprememba
13.4.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži (RS 27-961/2013) Začne veljati
12.4.2013 Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let (RS 60-2760/2004) Preneha veljati
12.4.2013 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (RS 82-3919/2003) Preneha veljati
12.4.2013 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (RS 82-3920/2003) Preneha veljati
12.4.2013 Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (RS 36-1705/2009) Preneha veljati
12.4.2013 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (RS 42-2006/2002) Preneha veljati
12.4.2013 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (RS 21-784/2013) Začne veljati
12.4.2013 Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ-A) (RS (mednarodne) 5-23/2013) Začne veljati
12.4.2013 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ) (RS (mednarodne) 5-13/1999) Sprememba
12.4.2013 Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 (BCHIDO-A) (RS (mednarodne) 5-24/2013) Začne veljati
12.4.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) (RS 21-785/2013) Začne veljati
12.4.2013 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (RS 80-4304/2010) Sprememba
12.4.2013 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) (RS 26-1152/2011) Sprememba
12.4.2013 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (RS 9-459/1992) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.4.2013 - 12.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti   4 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti   7 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex