Dnevne zakonodajne novosti / 2. november 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2023 z dne 20.3.2023
TEMA DNEVA
Globok poklon osebju infekcijske klinike s strani portala TFL
Tema dneva

Pobuda za poklon osebju ljubljanske infekcijske klinike je bila dana na septembrski Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci, ki je potekala v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex. Nekaj predavateljev se je odpovedalo honorarjem in predlagalo, da se izkažeta pozornost in zahvala osebju klinike. Takoj smo stopili v akcijo, ki so se ji pridružili tudi naši poslovni prijatelji in partnerji, in v petek smo z veliko hvaležnostjo in spoštovanjem zaposlenim predali vrečke pozornosti.(več)

Predlog zakona o duševnem zdravju v javni razpravi
Ministrstvo za zdravje želi s predlogom novega zakona o duševnem zdravju, ki ga je v petek dalo v javno razpravo, uresničiti ustavni odločbi, povezani s sprejemom oseb z duševno motnjo v varovani oddelek doma za starejše. Predlog tako zdaj ureja pravice oseb v psihiatriji, ko prihaja do najbolj omejevalnih oblik in vrst zdravljenja v zdravstvenem varstvu. Uvaja pa tudi rešitve, ki določene oblike zdravljenja širijo na primarno raven zdravstvenega varstva.(več)

Vlada med izjeme za opravljanje storitev dodala gradbena dela, servise in knjižnice
Vlada je z novim odlokom omogočila opravljanje nekaj več storitev, ki so bile pred dnevi onemogočene v okviru ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Med izjeme je dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri katerih prihaja do minimalnega stika s potrošniki, servise za popravila tehničnega blaga, dimnikarske storitve in knjižnice.(več)

Dosežen dogovor glede obračuna kilometrine v javnem sektorju
Vlada in sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede obračuna kilometrine pri povračilu potnih stroškov po sprostitvi cen bencina. Vlada je na petkovi dopisni seji pristojne ministre tako pooblastila za podpis aneksov h kolektivnim pogodbam, v katere bo prelit dogovor.(več)

Vlada odredila uporabo blaga iz blagovnih rezerv
Vlada je s sklepom določila, da se za obvladovanje širjenja okužb s covid-19 v javnih zdravstvenih in socialnih zavodih iz blagovnih rezerv uporabi določeno blago, kot so dihalni ventilator, oprema za zasilno oskrbo s kisikom in podobno. Blago bo uporabnikom predala uprava za zaščito in reševanje, so po dopisni seji sporočili z vlade.(več)

Bruselj Sloveniji poslal opomina in obrazloženi mnenji glede prenosa direktiv
Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Sloveniji je poslala dva opomina in dve obrazloženi mnenji. Med drugim Slovenija ni zagotovila informacij o ravnanju s prednostnimi snovmi in podatkov o določenih ciljih za ponovno uporabo in predelavo izrabljenih vozil.(več)

V DZ izredna seja o vladnem kadrovanju, prvič s sodelovanjem na daljavo
Poslanci bodo na današnji izredni seji razpravljali o predlogu priporočila opozicijskih LMŠ, Levice, SD in SAB vladi v zvezi s kadrovanjem v državne institucije in gospodarske družbe. Na tej seji bo zaradi izrednih okoliščin v epidemioloških razmerah prvič omogočeno sodelovanje poslancev na daljavo.(več)

Pravnik Toplak poziva k zakonski ureditvi javnosti sodb
Pravnik Jurij Toplak vlado poziva k zakonski ureditvi javnosti sodb. Opozoril je, da od sodbe vrhovnega sodišča iz maja letos, ki se vsebinsko sploh ni nanašala na javnost sodb, sodišča prosilcem onemogočajo dostop do sodb in drugih dokumentov, varovalke informacijskega pooblaščenca pa ni več. "To je ena najbolj škodljivih sodb," opozarja Toplak.(več)

Nadaljevalo se bo sojenje zaradi spornih dodatkov za pripravljenost
Kljub delni ustavitvi življenja v državi zaradi epidemije novega koronavirusa obravnave na sodiščih potekajo. Tako se bodo ta teden med drugim nadaljevala tudi sojenja zaradi izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost na fakulteti za socialno delo, nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku ter sojenje zaradi domnevnega preskakovanja čakalnih vrst.(več)

V veljavi nova pravila za zmanjšanje stroškov in bremen železniškega sektorja
V EU so začela veljati nova pravila, ki železniškemu sektorju prinašajo manjše stroške in upravna bremena. Novi poenostavljeni postopki bodo na primer ustvarili večjo konkurenčnost in inovativnost v sektorju, saj bodo železniškim podjetjem med drugim olajšali prodajo inovativne tehnologije v več kot eni članici, so sporočili iz Bruslja.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD)
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)
Odločbe sodišč
VSRS Sodba I Ips 59275/2013 - organiziranje denarnih verig - zakonski znaki kaznivega dejanja - piramidni sistem pospeševanja prodaje - prosta presoja dokazov - zavrnitev dokazn...
VSRS Sodba in sklep I Ips 27258/2012 - zastaranje izvršitve kazni - časovna veljavnost kazenskega zakona - uporaba milejšega zakona - ustavno skladna razlaga instituta zastaranja - zadrž...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-B) - novo besedilo, prva obravnava, EPA 1421-VIII
Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2019, EPA 1450-VIII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1E) - novo besedilo, prva obravnava, EPA 1420-VIII
Ostali dokumenti
COVID-19 in nova davčna politika ZDA
Shematski pregled temeljnih teoretičnih problemov posebnega dela KZ-1