Dnevne zakonodajne novosti / 24. januar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Dan za dva pomembna dokumenta
Tema dneva

Vlada bo po napovedih danes sprejela dva težko pričakovana dokumenta, predlog rebalansa letošnjega proračuna in investicijski program za projekt drugi tir. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dokument na 316 straneh minuli teden predstavila koaliciji, kjer so bili po odzivih z njim zadovoljni. Tudi osnutku rebalansa so dale podporo že vse koalicijske stranke, zadržana je še Levica. Rebalans je potreben zaradi lani sprejetih predpisov in dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg izdatkov.

Opredelitev statusa manjšinskih medijev
Komisija DZ za narodni skupnosti je sprejela sklep, s katerim je ministrstvu za kulturo priporočila, naj najkasneje v šestih mesecih z namenom izboljšanja informiranja avtohtonih narodnih skupnosti v italijanskem in madžarskem jeziku pripravi strategijo, ki bo natančno opredelila pravno-formalni status medijev za obe skupnosti. Sklep se naša na tiskane, elektronske in druge medije narodnih skupnosti, podprli pa so ga vsi prisotni poslanci. Enake podpore je bil deležen tudi sklep, s katerim je komisija Radioteleviziji Slovenija predlagala, naj prav tako v pol leta pripravi analizo in strateške rešitve v zvezi s programi za obe narodni skupnosti.

Več pomanjkljivosti pri obratih manjšega tveganja
Okoljski inšpektorji so lani pregledali 31 obratov večjega tveganja za okolje in osem obratov manjšega tveganja za okolje. Pri pregledu prvih so izdali tri ureditvene odločbe, s katerimi so odredili odpravo pomanjkljivosti v določenem roku, pri pregledu drugih pa kar šest, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Pri obratih manjšega tveganja za okolje so inšpektorji nadzirali preverjanje količin in lastnosti prisotnih nevarnih snovi, implementacijo zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, izvajanje splošnih varnostnih ukrepov in informacijo za javnost o varnostnih ukrepih, so še navedli na ministrstvu.

Poziv za zastopnike mladoletnikov
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami zbirajo do 7. februarja. Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam, ki ga vodi ministrstvo za delo.

Zlati potni listi in vizumi
Evropska komisija je pozvala k ukrepanju za preprečitev zlorab v okviru shem, ki tujim vlagateljem omogočajo pridobitev potnih listov ali vizumov, znanih pod imenom "zlati potni listi in vizumi". Te namreč prinašajo tveganja, povezana z varnostjo, pranjem denarja in izogibanjem davkom. Komisija ugotavlja, da dvajset članic unije izvaja sheme, ki tujim vlagateljem - med njimi so pogosto Rusi, Kitajci in Američani - omogočajo pridobitev dovoljenja za bivanje. Tri med njimi - Ciper, Malta in Bolgarija - pa tudi sheme, ki omogočajo pridobitev državljanstva. Te sheme so šibek člen v boju EU proti korupciji in pranju denarja, ki ga unija ne sme dovoliti, menijo v komisiji.

VB do brexita ostaja del skupne azilne politike
Sodišče EU v Luxembourgu je včeraj odločilo, da Velika Britanija do brexita ostaja del skupne azilne politike Evropske unije. Njena namera, da izstopi iz povezave, na to ne vpliva. V ozadju sodbe je spor med Irsko in Veliko Britanijo glede dveh prosilcev za azil in njunega otroka. Oba sta študirala na Otoku, ko sta jima vizuma potekla, pa sta zaprosila za azil na Irskem. Irske oblasti so trdile, da bi morala v skladu z dublinsko uredbo prošnjo obravnavati Velika Britanija. Prosilca pa sta vztrajala, da bi morala njuno vlogo zaradi načrtovanega brexita obravnavati Irska. Glede na sodbo bi Irska sicer lahko sama prevzela azilni postopek na podlagi diskrecijske klavzule v uredbi.(TFL)