Dnevne zakonodajne novosti / 10. marec 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Predlog zakona o debirokratizaciji pripravljen za obravnavo
Tema dneva

Za obravnavo na vladi je pripravljen predlog zakona o debirokratizaciji, ki med drugim vključuje socialno kapico za plačilo prispevkov pri plači 6000 evrov bruto, možnost elektronskega vročanja upravne pošte in ustanovitev registra državnih predpisov. Z zakonom bi tudi povečali pooblastila državnih sekretarjev. Pri davčnem potrjevanju računov bi se plačilo s kartico po novem štelo za negotovinsko plačilo, pri katerem izdaja računa ni obvezna. Na področju prekrškov pa predlog širi možnosti za izdajo plačilnega naloga.(več)

Vlada v javno obravnavo poslala novelo zakona o upravnem sporu
Vlada je v javno obravnavo poslala predlog novele zakona o upravnem sporu, s katerimi želi pospešiti hitrost odločanja vse bolj obremenjenega upravnega sodišča. Z njo uvaja tudi obveznost izvedbe glavne obravnave v primeru spornega dejanskega stanja, je objavljeno na portalu eUprava. Pripombe na predlog je mogoče podati do 7. aprila.(več)

Odbor DZ z za nekatere spornimi dopolnili k predlogu novele zakona o vodah
Odbor DZ za okolje je včeraj dopolnil predlog novele zakona o vodah, med drugim z določili, da bo ob določenih pogojih tudi na vodovarstvenih območjih dovoljena proizvodnja, ki uporablja nevarne snovi, in na priobalnih območjih objekti za javno rabo. Vlada poudarja ustrezne varovalke, opozicija morebitne škodljive posledice za vodne vire.(več)

Predlagane zakonske spremembe za možnost investicij v vojski
Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog sprememb zakona o izvrševanju državnega proračuna v delu, ki določa največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov. Kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti naj bi veljale tudi pogodbe za investicije v Slovenski vojski, predvidene s splošnim dolgoročnim programom njenega razvoja.(več)

Po popravljenem predlogu SNS 13. maj ne bi bil dela prost dan
V poslanski skupini SNS so nekoliko popravili svoj prvoten zakonski predlog, da bi 13. maj praznovali kot državni praznik prvega spopada z agresorjem na slovenskih tleh, ki bi bil tudi dela prost dan. Po opravljenem premisleku in upoštevanju predlogov gospodarstva zdaj predlagajo, da bi bil omenjeni praznik normalen delovni dan, so sporočili.(več)

Odbor DZ o zakonu o tujcih na eni od prihodnjih sej
Odbor DZ za notranje zadeve je obravnavo novel zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti, ki je bila predvidena za včeraj, prestavil na eno od prihodnjih sej. Takšen sklep so izglasovali v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB ter koalicijski SMC, saj prvotni datum seje ni bil v skladu s poslovniškimi roki.(več)

Varuh ČP kritičen do okoljskega ministrstva zaradi postopkov priprave zakonov
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je kritičen do postopkov, ki jih ministrstvo za okolje in prostor vodi v zvezi s pripravo osnutka novega zakona o varstvu okolja. Delovanje ministrstva ni skladno "s sodobnimi demokratičnimi standardi", je zapisal, to pa da je na ministrstvu v zadnjem času celo "modus operandi".(več)

KPK pri postopkih razdeljevanja sredstev Fiha ugotovila številna korupcijska tveganja
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri postopkih razdeljevanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) ugotovila številna korupcijska tveganja. Fundaciji je zato odredila posodobitev načrta integritete, pristojne pa pozvala k pripravi zakona, ki bo celovito in transparentno uredil te postopke.(več)

Na spletni dražbi sodišč prodali prvo stanovanje
Prek februarja vzpostavljenega spletnega portala e-dražbe, ki na enem mestu združuje aktualne dražbe slovenskih sodišč, je bilo včeraj prodano prvo stanovanje. Dražba je trajala 40 minut, stanovanje pa je kupca našlo po skoraj še enkrat višji ceni od izklicne. V naslednjih mesecih bo naprodaj še kakšnih 300 nepremičnin.(več)

Evropski parlament potrdil novi program EU za zdravje
Evropski parlament je na zasedanju v Bruslju potrdil nov program EU za zdravje za obdobje 2021-2027, v okviru katerega bodo v prihodnje omogočili boljši dostop do cenovno ugodnih zdravil in medicinskih pripomočkov. Program, ki je vreden 5,1 milijarde evrov, bo pripomogel še k boljši pripravljenosti EU na čezmejne nevarnosti za zdravje.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2021
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2021
Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih
Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije
Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
Odločbe sodišč
Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. marca 2021.#A. B. in drugi proti Krajowa Rada Sądownictwa.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny.#Predhodno odločanje – Člen 2 in člen 19(1), drugi odstavek, PEU – Pravna država – Učinkovito sodno varstvo – Načelo neodvisnosti sodnikov – Postopek imenovanja na mesto sodnika Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska) – Imenovanje s strani predsednika Republike Poljske na podlagi sklepa nacionalnega sodnega sveta – Neobstoj neodvisnosti tega sveta – Neobstoj učinkovitosti pravnega sredstva zoper takšen sklep – Sodba Trybunał Konstytucyjny (ustavno sodišče, Poljska), s katero je bila razveljavljena določba, na kateri temelji pristojnost predložitvenega sodišča – Sprejetje zakonodaje, s katero je po samem zakonu ustavljen postopek v zadevah, v zvezi s katerimi postopek še poteka, in je v prihodnje izključena vložitev vsakršnega pravnega sredstva v teh zadevah – Člen 267 PDEU – Možnost in/ali obveznost nacionalnih sodišč, da vložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe ter da ga ohranijo – Člen 4(3) PEU – Načelo lojalnega sodelovanja – Primarnost prava Unije – Pristojnost za neuporabo nacionalnih določb, ki niso v skladu s pravom Unije.#Zadeva C-824/18.
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), skrajšani postopek, EPA 1727-VIII
Predlog zakona o bančništvu (ZBan-3), nujni postopek, EPA 1726-VIII