8. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ljubljanske dobre prakse

Dosežki trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana, uporaba videokonferenčnega sistema namesto službenih poti in t.i. »carpooling« (deljenje avtomobila) so tri dobre prakse zniževanja izpustov CO2, ki so jih spoznali udeleženci včerajšnjega posveta Trajnostna mobilnost: dobre prakse. Posvet je potekal v okviru partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.

Prva dobra praksa je kolesarjenje ali sistem izposoje koles Bicike(lj). Trenutno je število registriranih uporabnikov prek 27 tisoč. Druga skupina dobrih praks je hoja, saj so se v Ljubljani z zaporo in preureditvijo mestnega središča v nekaj letih močno povečale in izboljšale površine območij za pešce. Tretja skupina dobrih praks trajnostne mobilnosti v Ljubljani je kakovostnejši in fleksibilnejši javni potniški promet.

Televizor ali računalnik za 1 €: ni napaka in ni drobnega tiska. Vrhunski LCD LED televizor ali prenosni računalnik. Ugodnosti akcije lahko izkoristite tako, da se naročite na vsebine portala Tax-Fin-Lex. Akcija traja do 31.marca 2012.

Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katero se bo ponovno omogočil odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Spremembe zakona zahteva Evropska komisija, pojasnjujejo na ministrstvu. Zavezancem bo zato treba vrniti dodatnih 5,8 milijona evrov. Slovenija je prejšnji teden prejela uradni opomin Evropske komisije o kršitvi določb evropske direktive z obstoječo ureditvijo. Temeljni argument komisije je, da se s takšno rešitvijo krši načelo nevtralnosti. Na ministrstvu so zato pripravili ustrezne spremembe zakona, vzvode za okrepitev plačilne discipline pa bo treba poiskati v drugih predpisih.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je razveljavil oba postopka razpisa za izvedbo Diagnostično terapevtsko servisnega objekta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot je dejal v izjavi za javnost, razpis zaradi nekaterih spornih zadev ni v skladu z zakonom. Gantar je ob tem še dejal, da bodo opravili revizijo celotnega projekta. Izrazil je prepričanje, da se lahko celoten projekt gradnje novega urgentnega bloka UKC Ljubljana izpelje veliko bolj racionalno, zato bodo razpisa na ministrstvu za zdravje ponovili.

Članice EU so se dogovorile o razporeditvi sredstev v okviru projekta za razdeljevanje sadja v šolah v šolskem letu 2012-2013, so sporočili iz Bruslja. V shemi šolskega sadja sodeluje 24 članic unije, tudi Slovenija. Za projekt je v omenjenem obdobju skupaj namenjenih 90 milijonov evrov evropskih sredstev; za Slovenijo 606.975 evrov. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.3.2012 - 8.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti   1 novost 1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Aneks št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 193/2010 - konkurenčna klavzula – kršitev konkurenčne klavzule – pogodbena kazen – enaka vrednost vzajemnih dajatev – ničnost – n...
Sodba VIII Ips 190/2011 - kolektivni delovni spor - zakonitost stavke – stavkovne zahteve – predmet stavkovnih zahtev - razrešitev direktorja
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 327/2009 - DDV – akontacija dohodnine – obročno plačilo davčnega dolga – pogoji za obročno plačilo – bistvena kršitev pravil postopka
sodba II U 188/2010 - institucionalno varstvo – odrasla oseba s poškodbo glave plačilo storitve institucionalnega varstva - pogoji za oprostitev pl...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. februarja 2012. Marie-Noëlle Solvay in drugi proti Région wallonne. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour constitutionnelle - Belgija. Presoja vplivov projektov na okolje - Pojem ,zakonski akt‘ - Pomen in obseg pojasnil iz navodila za izvajanje Aarhuške konvencije - Izdaja soglasja za projekt brez ustrezne presoje njegovih vplivov na okolje - Dostop do sodišč v okoljskih zadevah - Obseg pravice do pravnega sredstva - Direktiva o habitatih - Načrt ali projekt, ki škoduje celovitosti območja - Nujni razlog prevladujočega javnega interesa. Zadeva C-182/10.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F), nujni postopek, EPA 184-VI