8. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Znanstvenice z manj možnosti za napredovanje

Ženske so v znanosti še vedno v manjšini, še posebej to velja za naravoslovje in tehnične vede. V mednarodni raziskavi, katere rezultate so predstavili na konferenci v Mariboru, sta kar dve tretjini slovenskih znanstvenic izrazili prepričanje, da nimajo enakih možnosti dela in napredovanja kot moški.

Gre za raziskavo Univerze Georgea Washingtona, Kemijskega inštituta in Univerze na Primorskem na osnovi meril ameriških univerz MIT in Harvard, ki jo je na konferenci o prikritih oblikah diskriminacije žensk v znanosti v Mariboru predstavila matematičarka Dušanka Janežič. V raziskavi so poslali anketo več kot 1.500 znanstvenikom iz vse Slovenije.

DZ je v prvi obravnavi z več kot dvotretjinsko večino ocenil, da je novela Zakona o volitvah v DZ primerna za nadaljnjo obravnavo, ni pa s potrebno večino potrdil tudi novele Zakona o državnem svetu. So pa poslanke in poslanci z večino potrdili še ostale predloge iz svežnja novel o zaostrovanju pogojev za funkcionarje in možnosti odpoklica župana.

Ustavno sodišče kljub obravnavi zahteve varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, po katerem so nekatere skupine upokojencev dobile nižje pokojnine, odločitve včeraj ni sprejelo, so za STA sporočili z ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je sicer septembra lani že zavrnilo predlog Čebašek Travnikove, da do končne odločitve zadrži izvrševanje dela 143. člena zakona.

DZ je sprejel novelo Zakona o zaščiti živali, potrebno predvsem zaradi uskladitve z evropsko direktivo glede zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Novela, ki bistveno zaostruje poskuse na živalih, temelji na načelih odgovornega lastništva in humanega ravnanja z živalmi.

Vlada je včeraj sprejela predlog novele Energetskega zakona, s katero se bo v slovenski pravni red preneslo evropski direktivi o plinu in električni energiji. Ti direktivi bi morala Slovenija v svojo zakonodajo prenesti že do marca 2011, zato jo Evropska komisija toži pred Sodiščem EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.3.2013 Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (RS 30-1419/2011) Sprememba
9.3.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (RS 16-516/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (RS 18-654/2013) Začne veljati
9.3.2013 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (RS 37-1567/2008) Preneha veljati
9.3.2013 Uzance o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (RS 125-5245/2000) Preneha veljati
9.3.2013 Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (RS 12-329/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.3.2013 - 8.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 12 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     3 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   19 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         5 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
Sklep o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Sklep o zavrnitvi pobude
Študentska ustava (ŠU-1)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar (BQAZP)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1973/2010 - tujec – postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev – načelo zaslišanja stranke
sodba II U 23/2011 - igre na srečo - koncesija za prirejanje iger na srečo v igralnih salonih - odločanje po prostem preudarku - namen odločanja po prostem preudarku
sodba II U 46/2012 - doktor dentalne medicine - priznanje poklicne kvalifikacije - sklep o določitvi dopolnilnih pogojev - obrazložitev odločitve
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Psp 284/2012 - brezposelnost – mirovanje pravice do nadomestila – poseg v pravnomočno odločbo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Državne revizijske komisije za leto 2012, EPA 1021-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A), prva obravnava, EPA 1037-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCest-1B), prva obravnava, EPA 1033-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Borzni odsev gospodarskih gibanj
Davčne pogodbe za spodbujanje gospodarstva
Pojasnila DURS Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti
Popravek odbitka DDV pri prenehanju identifikacije za namene DDV