4. januar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Devet milijonov za slovo od kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo bo ta teden v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 (PRP). Razpisi bodo namenjeni ukrepu za zgodnje upokojevanje kmetov, za obnovo in razvoj vasi ter za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Za vse tri ukrepe je razpisanih devet milijonov evrov. Z razpisom želi ministrstvo pospešiti strukturne spremembe na kmetijah, izboljšati starostne strukture kmetij in povečati razvojno sposobnost kmetij ter produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so fizične osebe, ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika, in mladi prevzemniki, ki lastniško prevzamejo kmetijo.

Carinska uprava RS z letom 2012 prevzema od republiške davčne uprave v svojo pristojnost še zadnji in največji sklop davčnih izvršb. Gre za globe, stroške prekrškovnega postopka in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi.
Carinska urada Maribor in Murska Sobota sta tako s 1. januarjem prevzela pristojnost za davčno izvršbo terjatev po Zakonu o prekrških (ZP-1). Carinski urad Maribor je pristojen za terjatve policije, carinski urad Murska Sobota pa za terjatve vseh ostalih prekrškovnih organov.
Pomembno pomoč pri tem delu predstavlja aplikacija E-izvršbe, ki se prav tako začenja uporabljati z začetkom novega leta. Za predlagatelje pomeni obvezno elektronsko vlaganje predlogov za izvršbe, za dolžnike pa možnost vpogleda in izračun stanja dolga na posamezen dan, so sporočili iz republiške carinske uprave.

Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je za STA povedala, da sta s slovenskim kolegom Samuelom Žbogarjem 10. januarja povabljena v Bruselj na pogovore z EU glede izvajanja rokov za uresničevanje arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško.
"Pričakujemo vsekakor, da bomo takrat v Bruslju dobili seznam, s katerega bomo izbrali predsednika in dva člana arbitražnega sodišča," je dejala Pusićeva.

Bralci Dela so za Delovo osebnost leta izbrali direktorja in solastnika Pipistrela Iva Boscarola. Odgovorna urednica Dela Romana Dobnikar Šeruga je na prireditvi ob razglasitvi dobitnika Delovega priznanja poudarila, da "bolj kot kdajkoli potrebujemo dobre zgodbe, junake dela, zglede, ki dokazujejo, da je dobro delo vrednota," je poročalo spletno Delo.

Slovenski zavarovanci lahko od začetka tega leta na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo nujne zdravstvene storitve tudi med začasnim bivanjem v Črni gori, so sporočili iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Z začetkom leta je namreč začel veljati sporazum med Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju, s čimer se za slovenske zavarovance poenostavlja postopek uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev v Črni gori.

Na Hrvaškem so včeraj obeležili uradni začetek kampanje pred referendumom o vstopu države v EU, ki bo 22. januarja. Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je ob predstavitvi kampanje izrazila pričakovanje, da bodo državljani podprli članstvo Hrvaške v EU. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.1.2012 - 4.1.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE           1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       4 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2012
Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2012 dalje
Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 121/2010 - delna pokojnina – samozaposlena oseba – odvetniška dejavnost - odvetnik – pravna praznina - neustavnost zakonske...
Sodba III Ips 224/2008 - gradbena pogodba – cena - spremenjene okoliščine - dogovor o nespremenljivosti cen – fiksna cena – razlike v ceni – element...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1008/2010 - ničnost odločbe - ničnostni razlogi - prisiljenje ali drugo nedovoljeno ravnanje zoper organ
sodba III U 334/2010 - javni razpis – sofinanciranje športne infrastrukture - smiselna uporaba ZUP – obrazložitev odločbe – kršitev pravil po...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1313/2008 - odpravnina - davki - prispevki
VDSS sodba Psp 639/2009 - pravice na podlagi invalidnosti - invalid III. kategorije - poslabšanje zdravstvenega stanja - dokazovanje - sodni izvedenec...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov
Pojasnila DURS Obdavčitev pokojnine, izplačane po pokojninskem načrtu dodatnega pokojninskega zavarovanja