Dnevne zakonodajne novosti / 27. november 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Minister Zajc: V stečajih naj bo na prvem mestu okolje
Tema dneva

Prizadevanja v okviru projekta Ecolex Life, katerega glavna nosilka je družba Tax-Fin-Lex, so se uresničila: Ministrstvo za okolje in prostor želi v novem zakonu o varstvu okolja v primeru stečajev na prvo mesto pri delitvi stečajne mase postaviti okolje. "Najprej se pokrije škoda, povzročena okolju, vsi ostali upniki bodo sledili," je idejo ministrstva na konferenci o okoljski odgovornosti predstavil minister Simon Zajc. Podrobnejše poročilo s konference, ki jo je v okviru projekta Ecolex Life v sodelovanju s Financami organiziral Tax-Fin-Lex, bomo objavili popoldne v TFL Glasniku.(več)

Del zakona o pravdnem postopku neustaven
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o pravdnem postopku v neskladju z ustavo ter do odprave neustavnosti določilo način izvršitve odločbe. Tako bo predlog za obnovo pravdnega postopka v primerih, ko se sodna odločba opira na drugo odločbo, ki je bila razveljavljena, odslej mogoče vložiti v desetih letih od pravnomočnosti.(več)

Zakonska podlaga za pregon vard poslana v DZ
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakonodaje, ki bi omogočila pregon oziroma omejitev delovanja t. i. vard ali vaških straž. Gre za noveli zakonov o nadzoru državne meje ter o varstvu javnega reda in miru. Minister Boštjan Poklukar verjame, da bodo spremembe dobro sprejete, saj si po njegovih besedah ne smemo dovoliti, da bi posamezniki ali skupine izvajali naloge iz pristojnosti države.(več)

Poslanci potrdili zdravstveno in lekarniško novelo
DZ je soglasno sprejel vladno novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki uvaja licenco za tehnika zdravstvene nege in podaljšuje rok za njeno pridobitev. Z 51 glasovi za in 29 proti pa so poslanci potrdili spremembo zakona o lekarniški dejavnosti, ki prinaša podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem morajo lekarne prekiniti lastniške povezave z veledrogeristi.(več)

Sprejet zakon o dodatnih sredstvih kulturi do leta 2027
DZ je s 77 glasovi za in tremi proti potrdil tudi predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi, popularno imenovan zakon o kulturnem evru. Po zakonu bo slovenska kultura v letih od 2021 do 2027 bogatejša za dodatnih 122,6 milijona evrov, ki bodo namenjena investicijskim in razvojnim vlaganjem.(več)

Konec poti za predlog o državnem jamstvu za stanovanjska posojila
DZ je predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi, ki so ga pripravili v SDS, pokazal rdečo luč. Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Aleš Prijon je pojasnil, da rešitve pripravlja tudi vlada, pri čemer bi nov stanovanjski zakon lahko dobili v prvem delu prihodnjega leta. Če rešitev ne bo, bo SDS ponovno vložila včeraj zavrnjeni predlog.(več)

Informacijska podpora sodiščem ocenjena kot učinkovita
Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti vrhovnega sodišča pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju sodišč v letih od 2016 do 2018 in ugotovilo, da je ta učinkovita. Kot primer dobre prakse med drugim izpostavlja vzpostavitev spletišč, s katerimi so v poslovanje sodstva vključeni notarji, odvetniki in drugi, ter zemljiško knjigo.(več)

Vojaški kader z javno akreditacijo izobraževanj bolj zaposljiv
Pripadniki Slovenske vojske (SV) se med celotnim službovanjem izobražujejo, pridobijo številna znanja, a ta v civilnem življenju niso priznana. To se bo kmalu spremenilo. V Centru vojaških šol so namreč sredi postopkov za akreditacijo nekaterih njihovih izobraževalnih programov. Višja vojaška šola naj bi zaživela v študijskem letu 2021/2022.(več)

EP potrdil pet članov Evropskega računskega sodišča
Evropski poslanci so včeraj potrdili pet članov Evropskega računskega sodišča. Za nova člana sodišča sta bila izvoljena Francois-Roger Cazal in Joelle Elvinger. Trem članom sodišča pa so evropski poslanci obnovili šestletni mandat. Njihova imenovanja mora potrditi še Svet EU. Evropsko računsko sodišče ima 28 članov, po enega iz vsake države članice EU. Iz Slovenije je član sodišča Samo Jereb.(več)