Dnevne zakonodajne novosti / 27. september 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
Usklajevanje socialnih transferjev po novem samo enkrat letno
Tema dneva

Državni zbor je z 51 glasovi za in 30 proti sprejel spremembe zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki predvideva usklajevanje le enkrat letno, medtem ko se zdaj usklajujejo dvakrat na leto. Transferji se bodo tako po novem z rastjo cen življenjskih potrebščin uskladili le 1. marca. Spremembe bodo po navedbah vlade med drugim prinesle razbremenitev centrov za socialno delo in upravnih enot. Najbolj so jim nasprotovali v Levici, ker bodo po njihovih opozorilih zmanjšale obseg sredstev za transferje.(več)

DZ za enake možnosti žensk in moških
DZ je s 54 glasovi za in 4 proti sprejel novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških. Povečala naj bi delež premalo zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava. Tak cilj je tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne in narodne skupnosti v takšne organe.(več)

Z novelo do izjem pri uporabi avtorskih del za invalide
DZ je brez glasu proti sprejel novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki omogoča izjeme pri uporabi avtorsko varovanih del za invalide. Cilj je povečati dostop do avtorsko varovanih del za te osebe v prilagojenih formatih v obsegu, ki ni namenjen doseganju gospodarske koristi. Druga novost so globe v primeru kršitev.(več)

DZ potrdil strategijo nacionalne varnosti
DZ je s 46 glasovi za in 29 glasovi proti podprl resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Resolucija je krovni dokument, na katerem bi lahko temeljili ostali predpisi s področja nacionalne varnosti. Vlada se je prenove tega strateškega dokumenta lotila, ker je trenutno veljavna resolucija stara že 10 let.(več)

Ribičem še dve leti nadomestilo zaradi težav v Piranskem zalivu
Državni zbor je sprejel spremembo zakona, ki ureja posamezna vprašanja glede razsodbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško. Obdobje, v katerem so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova in za materialno škodo, ki jim jo povzročijo tuja plovila, se s tem podaljšuje za dve leti.(več)

DZ potrdil sestavo preiskovalne komisije v zadevi Kangler
Poslanke in poslanci so s 34 glasovi za in 19 proti potrdili predlog sestave parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Kangler. Vodil jo bo poslanec SDS Žan Mahnič, v njej pa bodo sodelovale le tri opozicijske stranke, saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.(več)

Decembra izredna uskladitev pokojnin
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini 1,5 odstotka, kot to v primeru več kot štiriodstotne gospodarske rasti v minulem letu določa zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, so sporočili z vlade.(več)

Vlada podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov
Vlada je na dopisni seji tudi za tri mesece podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pa jih določajo sami le na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Drugod sta ti ceni regulirani skladno z uredbo.(več)

Vlada še o drugih gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim še sprejela mnenje o pojasnilih fiskalnega sveta, za katera ga je zaprosilo ustavno sodišče v zvezi z zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov. S spremembo uredbe je za registracijo fitofarmacevtskih sredstev z manjšim tveganjem odpravila pristojbine, sklenila pa je tudi aneks h koncesijski pogodbi z družbo Postojnska jama.(več)

Mineva 30 let od sprejetja 81 ustavnih amandmajev
Slovenska skupščina je na današnji dan pred 30 leti sprejela 81 ustavnih dopolnil, ki so precej spremenila takratno slovensko socialistično ustavo. Z njimi je bila potrjena pravica Slovencev do samoodločbe, prav tako je bilo sprejeto dopolnilo, da lahko izredne razmere v Sloveniji razglasi le slovenska skupščina.(več)