Dnevne zakonodajne novosti / 11. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za januar 2019
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu januarju 2019. V prvem mesecu leta je začelo veljati ali se uporabljati 159 predpisov, 60 predpisov je prenehalo veljati ali se uporabljati, spremenilo pa se je 132 predpisov. Tako je na zadnji dan januarja veljalo 853 zakonov in 19.761 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Spremembe zakona o varstvu okolja
Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno pripravlja spremembe zakona o varstvu okolja, ki je krovni zakon na področju zaščite okolja v Sloveniji. Okoljski minister Jure Leben se želi v tem procesu posvetovati s čim širšim krogom deležnikov, zato bo ministrstvo v prihodnjih mesecih pripravilo pet javnosti odprtih posvetov. Prvi posvet, ki bo namenjen razpravi o ravnanju z odpadki, se bo odvil v sredo v sodelovanju z državnim svetom. Namen posveta je skupaj poiskati rešitve za izboljšanje ravnanja z odpadki skozi celoten proces od zbiranja, prevzema, prevoza, predelave in obdelave ter nenazadnje tudi odpreti razpravo o najboljših možnostih njihovega odstranjevanja.

Varstvo konkurence in sankcije
Postopki sankcioniranja kršiteljev pravil konkurenčnega prava naj bi bili po novem za Javno agencijo RS za varstvo konkurence bolj preprosti. To gospodarsko ministrstvo predvideva v osnutku novele zakona o varstvu konkurence, ki med drugim prinaša tudi novo možnost razrešitve direktorja agencije. Osnutek je do 6. marca v javni obravnavi. Namen učinkovitega izvajanja nadzora nad spoštovanjem pravil konkurence je zagotoviti učinkovito konkurenco med podjetji in tako omogočiti uresničevanje potenciala notranjega trga in ustvariti prave pogoje za trajnostno gospodarsko rast, so spomnili na ministrstvu.

Poslanci o problematiki uvoza mesa
Ta teden bodo zasedala nekatera delovna telesa DZ, med drugim bodo nadaljevala obravnavo rebalansa proračuna za letos. Na ustanovni seji se bo v četrtek sestala preiskovalna komisija glede domnevnega pranja denarja v NKBM in domnevnega nezakonitega financiranja SDS, odbor za kmetijstvo pa bo jutri na zahtevo NSi razpravljal o problematiki uvoza mesa v luči afere v zvezi s spornim mesom s Poljske. Na nujni seji odbora bo razprava tekla tudi o problematiki slovenske samooskrbe. NSi med drugim predlaga, da naj pri javnih zavodih, ki so dolžni upoštevati postopek javnega naročanja hrane, vlada zagotovi upoštevanje pogoja certifikata Slovenska kakovost.

Razgrajenih za polovico več izrabljenih vozil
Čeprav bo obveznost plačila dajatve na odjavljena vozila nastopila šele s 1. aprilom, se nova ureditev že pozna pri številu oddanih vozil v razgradnjo. V obdobju od uveljavitve dajatve lanskega aprila do konca decembra je bilo v razgradnjo zajetih 52 odstotkov izrabljenih vozil več kot v enakem obdobju leta 2017. Lani aprila uveljavljene določbe o dajatvah za odjavljeno vozilo v zakonu o dajatvah za motorna vozila namreč določajo, da obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila, razen za nekatere izjeme.

Andrej Šiško na zatožni klopi
Ta teden na sodiščih po Sloveniji prinaša več odmevnih obravnav. Med drugim se bosta v četrtek na mariborskem okrožnem sodišču o krivdi za očitano kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve morala izreči predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško in soobtoženi Matej Lesjak, nekdanji član podmladka SDS. Šiško je v priporu že od 12. septembra lani, saj naj bi bilo, po ugotovitvah kriminalistov in tožilstva iz objav z zborovanja Štajerske varde v začetku lanskega septembra v bližini Apač, razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države.

Varno in lažje do zdravstvenih podatkov
Evropska komisija za varen dostop državljanov do njihovih elektronskih zdravstvenih kartotek v vseh državah članicah predlaga, naj članice EU sodelovanje razširijo na tri nova področja zdravstvenega varstva, in sicer na laboratorijske teste, poročila o odpustih in poročila o medicinskem slikanju. Evropski državljani imajo trenutno glede na državo zelo različne možnosti dostopa do elektronskih zdravstvenih evidenc v EU. Čeprav nekateri do dela svojih evidenc lahko dostopajo na nacionalni ravni ali čezmejno, pa imajo številni drugi omejen digitalni dostop ali digitalnega dostopa sploh nimajo. Zato je komisija pred dnevi pripravila priporočila, ki bodo čezmejni dostop olajšala.(TFL)