11. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako bomo volili?

Nekatere spremembe ustave bi lahko bile koristne in v skladu s tem, kar zahtevajo ljudje na demonstracijah, je na javni razpravi v Ljubljani dejal Ciril Ribičič. Tudi po mnenju pravnika Andraža Terška so nekatere spremembe morda potrebne, a ne tiste, ki se nanašajo na človekov pravice. Tone Peršak pa opozarja na spremembe referendumske ureditve.

Po oceni nekdanjega ustavnega sodnika Ribičiča bi bile potrebne in koristne spremembe volilnega sistema, s katerimi bi volivcem omogočili, da v večji meri vplivajo na to, koga izvolijo. Glede ustavnih sprememb Teršek poudarja, da nastaja vtis, da se v zadnjih letih vrtimo okoli enih in istih vprašanj, s čimer se ustvarja mnenje, da je ustava kriva za večji del težav. A "ustava ni nič kriva", pravi.

Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo novele zakona o kazenskem postopku. Novela odpravlja različne administrativne ovire, ki bodo kazenski postopek naredile bolj tekoč. Predvideva tudi hitro obravnavo gospodarskih zadev in medijsko snemanje glavnih obravnav. Pri medijskem snemanju glavnih obravnav novela uvaja tri različne možnosti: neposredni prenos informacij s pisnimi sporočili z uporabo telekomunikacijskih sredstev, kjer je mišljeno twitanje ali pa sms sporočila; slikovno in zvočno snemanje brez neposrednega prenosa; ter slikovno in zvočno snemanje z neposrednim prenosom, je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade.

Za izračun oziroma določitev razdalj za namen povračil stroškov in drugih prejemkov ter drugih pravic in obveznosti zaposlenih v organih državne uprave je vlada določila uporabo enotnega daljinomera, in sicer daljinomer "zemljevid.najdi.si" portala Najdi.si podjetja TSMedia. Izračun oz. določitev razdalj za namen povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev se na ta način uskladi najpozneje pri obračunu plače za februar, vlada pa uporabo daljinomera priporoča tudi vsem ostalim subjektom javnega sektorja.

Evropska komisija je sprejela načrt za dodelitev več kot 661 milijonov evrov humanitarne pomoči v letu 2013. Načrt bo finančni temelj za strategijo o razdelitvi humanitarne pomoči v tem letu. Komisija bo financirala projekte, ki jih bo izvajalo prek 200 partnerskih organizacij v skoraj 80 državah ali regijah. Evropska komisarka za humanitarno pomoč Kristalina Georgieva je dejala, da obseg pomoči žalostno opominja, kako obsežne so humanitarne potrebe po svetu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (MKPS) (RS (mednarodne) 18-103/2012) Začne veljati
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR) (RS (mednarodne) 18-102/2012) Začne veljati
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MPKMHO) (RS (mednarodne) 18-106/2012) Začne veljati
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP) (RS (mednarodne) 18-108/2012) Začne veljati
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLUIMVTP) (RS (mednarodne) 18-107/2012) Začne veljati
13.1.2013 Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06) (RS (mednarodne) 18-105/2012) Začne veljati
12.1.2013 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 30-1237/2003) Sprememba
12.1.2013 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov (RS 106-4073/2012) Začne veljati
12.1.2013 Pravilnik o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov (RS 26-1576/1996) Sprememba
12.1.2013 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 106-4087/2012) Začne veljati
12.1.2013 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR) (RS (mednarodne) 17-101/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.1.2013 - 11.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti 1 novost 4 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost   1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti
Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (MKPS)
Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ – termoelektrarna Šoštanj B) (MPEIBTEŠ)
Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 23/2011 - telekomunikacije - dovoljenost revizije – trditveno in dokazno breme – pomembno pravno vprašanje – standard natančne in konkretne opredelitve –...
Sklep I Up 408/2012 - imenovanje dekana – volilna opravila - začasna odredba – izpolnjenost procesnih predpostavk za tožbo – akt, ki se izpodbija v upravnem sporu - ...
Sodba II Ips 189/2010 - odgovornost za škodo, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila – deljena krivda - povrnitev nepremoženjske škode – višina odškodnine - telesn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog za izvolitev varuhinje človekovih pravic, EPA 911-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pogoji v postopkih javnih naročil
Pojasnila DURS Obvestilo za zavezance - koncesionarje za posredovanje dijaškega in študentskega dela
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Revija Odvetnik Dnevi advokature BiH
Plaketa dr. Danila Majarona: prejmeta jo Rudi Šelih in Mario Kos