30. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pospešitev izvršilnih postopkov

Veljati je začela novela zakona o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi omogočila pospešitev izvršilnih postopkov in njihov hitrejši zaključek. Novosti so med drugim pri prodaji nepremičnin in poseganju v dohodke za poplačilo dolga. Pri nepremičninah bo izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 in ne več pri 100 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine. Za denarne terjatve je na dolžnikove dohodke iz delovnega razmerja ali na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti mogoče seči do dveh tretjin prejemkov, pri čemer mora dolžniku ostati vsaj 70 oz. za terjatve iz naslova preživnine vsaj 50 odstotkov minimalne plače.

SMC v skladu s sklepom izvršnega odbora stranke priporoča vladi, naj kot edinega slovenskega kandidata za evropskega komisarja predlaga sedanjega komisarja Janeza Potočnika, so zapisali na spletni strani SMC. Razlogov za takšno odločitev v SMC še niso pojasnili, premierka Alenka Bratušek pa napoveduje, da se bo vlada o predlogu še usklajevala.

Delovnega osnutka koalicijske pogodbe Stranke Mira Cerarja (SMC) ne bodo preučevale le stranke, temveč tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Potem ko je v javnost pricurljal osnutek koalicijske pogodbe, so v ZSSS že sestavili seznam opozoril in predlogov. Med drugim ostro nasprotujejo uvedbi socialne kapice. To je "največji piarovski dosežek tega stoletja", ki bi dodatno prizadel temelje socialne države, verjamejo. S socialno kapico naj bi pridobili le najbogatejši, bankirji in menedžerji, in to za ceno dodatnega pritiska na socialne pravice oz. najrevnejše.

Novoizvoljeni poslanci pa tudi poslanci, ki bodo s petkovo ustanovno sejo novega sklica državnega zbora mandat zaključili, morajo v mesecu dni komisiji za preprečevanje korupcije prijaviti svoje premoženjsko stanje. Med mandatom pa bodo morali poročati tudi o lobističnih stikih in prejetih darilih. Poslancem, ki so bili v parlament znova izvoljeni, ob nastopu novega mandata ne bo treba znova poročati o svojem premoženjskem stanju, dolžni so poročati le o morebitnih spremembah.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala dovoljenje za prevzem družbe slovenskega trgovca Mercator s strani hrvaškega Agrokorja. Agrokor, ki je junija pridobil 53-odstotni delež Mercatorja, ima sicer do petka čas za objavo prevzemne ponudbe za preostale Mercatorjeve delnice. ATVP je v postopku izdaje dovoljenja ugotovila, da zahteva in prospekt prevzemnika izpolnjujeta pogoje iz zakona o prevzemih.

Evropska komisija to poletje pod geslom #codeEU poziva k učenju programiranja. Avgusta bodo tako po Evropi in na spletu potekale številne delavnice in srečanja, ki jih pripravljajo različne organizacije. Dogodki se bodo odvijali tudi v Sloveniji. Celoten seznam dogodkov bo na voljo na spletnem naslovu http://events.codeweek.eu/. Poleg tega je v slovenščini na voljo tudi brezplačno gradivo za tiste, ki bi se radi naučili osnov programiranja. Dogodki bodo potekali kot predpriprava na Evropski teden programiranja, ki bo letos potekal med 11. in 17. oktobrom.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.7.2014 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (RS 51-2303/1998) Sprememba
30.7.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) (RS 53-2342/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.7.2014 - 30.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost      
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 64/2010-337 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - prikriti preiskovalni ukrepi - avdio video nadzor – pravica do zasebnosti - avdio ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1546/2013 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - novogradnja - nadomestna gradnja - vlaganja investitorja - možnost uveljavljanja vlaganj
sodba I U 84/2014 - brezplačna pravna pomoč – neupravičeno prejeta brezplačna pravna pomoč – vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - premoženje prosilca – nepremičn...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cpg 1458/2012 - stvarna napaka – skrita napaka - nepravilna izpolnitev – izgubljeni dobiček – višina škode – zastaranje – prosti preudarek
VSM sodba I Cp 1511/2013 - odškodnina za nepremoženjsko škodo - oblike odškodninske odgovornosti osnovne šole za škodo, nastalo pri padcu pri športni vzgoji - protipravnost r...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Sklep o določitvi števila mest Poslanskih skupin v Mandatno-volilni komisiji in o določitvi poslanskih skupin, ki jima pripadata mesti predsednika in podpredsednika
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Funt sterling
Pojasnila DURS Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce