7. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropske nagrade za podjetnike

Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2016. Z njimi želijo med drugim predstaviti primere najboljših podjetniških politik in praks, prispevati k večji stopnji zavedanja o vlogi podjetništva v družbi ter spodbujati in navdihovati potencialne podjetnike. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006, od prvega natečaja pa se je prijavilo že več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij. Natečaj je objavljen na spletnih straneh spiritslovenia.si in podjetniski-portal.si, prijave pa so možne najkasneje do 13. maja.

Evropska komisija v svojem poročilu za leto 2016 izpostavlja pozitivne trende skrajševanje trajanja postopkov na slovenskih sodiščih in zmanjševanje števila nerešenih zadev, so sporočili z vrhovnega sodišča. Po navedbah vrhovnega sodišča statistični podatki o delu sodišč že vrsto let izkazujejo pozitivne trende zmanjševanja števila nerešenih zadev.

Državni zbor je ob obstrukciji poslancev SDS in NSi s 45 glasovi za in štirimi proti v petek pozno zvečer sprejel nov zakon o mednarodni zaščiti. K predlogu so v tretji obravnavi sprejeli še nekaj dopolnil, ki besedilo vračajo na prvotni vladni predlog. Sicer pa se je tudi tokrat razprava vrtela predvsem o tem, ali je treba pogoje za azil zaostriti ali ne.

Poslanci so s 44 glasovi za in 15 proti sprejeli tudi novelo zakona o varstvu okolja, ki med drugim prenaša evropske direktive v slovenski pravni red in odpravlja omejitve okoljevarstvenega dovoljenja na 10 let. Novela bo skladno z evropsko direktivo tudi omogočila, da lahko vlada določi podrobnejša pravila glede določanja mejnih vrednosti emisij, ki lahko odstopajo od vrednosti po najboljših dostopnih tehnologijah (t. i. BAT), če se raven varstva okolja ne bo poslabšala.

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, katerega izhodišča so predstavili že pred tednom dni. Javna razprava bo trajala 30 dni. Ker predlog zakona v našo zakonodajo prenaša tudi evropsko direktivo o tobaku, bi moral biti sprejet še pred poletjem.

Proces sprejemanja nove gradbene zakonodaje je zašel v slepo ulico. Namesto da bi spremembe obetale nujno potrebne posodobitve in izboljšave v procesu gradnje, nas le še bolj odmikajo od dobrih praks v sosednjih državah, EU in svetu, ugotavljajo na GZS. Zato želijo proces spreminjanja gradbene zakonodaje ustaviti.

Pred poslance prihajata ta teden dva strateška dokumenta: resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva ter srednjeročni obrambni program. Ustavna komisija se bo seznanila z odklonilnim mnenjem strokovnjakov o predlaganih spremembah glede financiranja zasebnega šolstva. Odbor za kmetijstvo bo razpravljal o posledicah uvedbe davčnih blagajn za kmete.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
5.3.2016 Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti (RS 18-654/2016) Začne veljati
5.3.2016 Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (RS 18-613/2016) Začne veljati
5.3.2016 Energetski zakon (EZ) (RS 79-3757/1999) Sprememba
5.3.2016 Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (RS 11-475/2004) Sprememba
5.3.2016 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (RS 18-590/2016) Začne veljati
5.3.2016 Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (RS 62-3262/2001) Sprememba
5.3.2016 Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3) (RS 91-3312/2013) Sprememba
5.3.2016 Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3b) (RS 18-604/2016) Začne veljati
5.3.2016 Uredba o navzkrižni skladnosti (RS 97-3806/2015) Sprememba
5.3.2016 Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) (RS 65-2840/2005) Sprememba
4.3.2016 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2016 (RS 18-614/2016) Začne veljati
4.3.2016 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in o zavrženju pobude (RS 18-602/2016) Začne veljati
4.3.2016 Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in sklep o zavrženju pobude (RS 18-601/2016) Začne veljati
4.3.2016 Odločba o ugotovitvi, da je bila osma alineja prvega odstavka 59.a člena Energetskega zakona v neskladju z Ustavo (RS 18-599/2016) Začne veljati
4.3.2016 Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju z Ustavo (RS 18-600/2016) Začne veljati
4.3.2016 Poročilo o gibanju plač za december 2015 (RS 18-615/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke (RS 18-592/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o potrditvi poslanskega mandata (RS 18-595/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o prenehanju mandata poslanki (RS 18-593/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih (RS 18-594/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o prevzemu mandata poslanke Državnega zbora Republike Slovenije (RS 18-603/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki je bil 20. decembra 2015 (RS 18-591/2016) Začne veljati
4.3.2016 Sklep o razrešitvi članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 18-596/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.3.2016 - 7.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 6 novosti     4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10 novosti 10 novosti 1 novost     2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 4 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 9 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti   1 novost 1 novost 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 7 novosti   1 novost   1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost 1 novost 2 novosti   2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 42 novosti