28. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bisol do 49,5 milijona evrov poslov

Preboldski Bisol Group je na nedavnih sejmih za obnovljive vire v Veliki Britaniji in Grčiji sklenil za 49,5 milijona evrov poslov. V prvih treh mesecih leta skupina v medletni primerjavi sicer beleži rast naročil, predvsem na račun dobrih poslovnih rezultatov sejemskih nastopov, so sporočili iz Bisola.

Po ocenah družbe so k povečanju prodaje največ prispevali primerna poslovna naravnanost, odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji in vrhunska kakovost njihovih izdelkov. Ravno slednja je ob poplavi kitajskih in sorodnih proizvodov, katerih kakovost je dostikrat vprašljiva in kratkoročnega značaja, bistvena za kupce solarnih rešitev, so še zapisali.

Informacijski pooblaščenec je v inšpekcijskem nadzoru po objavi posnetkov z zaprtih sej vlade na portalu YouTube decembra lani ugotovil, da ukrepi za zavarovanje posnetkov niso bili ustrezni. Sicer pa snemanje vladnih sej in s tem povezano hranjenje posnetkov samo po sebi po njihovih navedbah še ne pomeni kršitve zakona o varstvu osebnih podatkov. Generalni sekretariat vlade po ugotovitvah informacijskega pooblaščenca ni poskrbel za revizijske sledi, s čimer bi zagotovil možnosti poznejšega ugotavljanja, kdo je v določenem času izdelal, uporabljal, pregledoval ali kako drugače obdeloval posamezen posnetek seje vlade, je za STA pojasnila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.

Problem korupcije v slovenskem gospodarstvu je predvsem posledica velikega obsega državnega lastništva v ekonomiji in pretiranega vpletanja politike v vsakodnevno vodenje podjetij v delni ali popolni državni lasti, je bilo prevladujoče mnenje današnje okrogle mize v Ljubljani v organizaciji društva Integriteta. Namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije Rok Praprotnik je tako poudaril, da so na komisiji resno zaskrbljeni nad ravnjo odgovornosti vodilnih v podjetjih v delni ali popolni lastni države. Korupcija v Sloveniji je zato po njegovem mnenju prav posledica neresnega odnosa do odgovornosti.

Izvršni odbor DeSUS bo danes razpravljal o napetostih, ki se v zadnjih tednih stopnjujejo v stranki, tudi ob aferi njihovega poslanca Ivana Simčiča. Dva pokrajinska odbora namreč zahtevata izredni kongres stranke in zamenjavo predsednika Karla Erjavca, medtem ko je ta ob robu obiska v Rimu v torek zatrdil, da ne namerava odstopiti.

Večina Evropejcev pričakuje, da se bo v prihodnjih letih povečalo število ljudi, ki na delovnem mestu trpijo zaradi stresa, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu jeseni izvedla agencija Ipsos-Mori. V Evropi v povprečju rast stresa pričakuje 77 odstotkov, v Sloveniji pa 85 odstotkov vprašanih. Slovenci so tako nekoliko bolj pesimistični od preostalih Evropejcev, ko gre za pričakovanja glede trendov na področju delovnega stresa. Kar 58 odstotkov vprašanih Slovencev tako meni, da se bo število ljudi, ki trpijo zaradi stresa na delovnem mestu, v prihodnje močno povečalo, medtem ko je takih v Evropi v povprečju 49 odstotkov. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.3.2012 - 28.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti   1 novost 8 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti     5 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     17 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         6 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o organih v sestavi ministrstev
Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
Sklep o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
Sklep o določitvi protokolarnih pravil
Poslovnik Sodnega sveta
Odlok o Svetu za nacionalno varnost
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep X Ips 132/2011 - zakonodajni referendum – pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma – obvestilo predsednika Državnega zbora - ...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Ip 4004/2010 - kaduciteta – RS dedič – nadaljevanje izvršbe – obstoj premoženja zapustnika
VSL sodba I Cp 851/2011 - poseg v čast in dobro ime – duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti – denarna odškodnina – javna oseba – s...
VSL sodba in sklep II Cp 3752/2011 - obresti od predplačila – varstvo potrošnikov – javni nepremičninski sklad
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2011, EPA 224-VI
Drugo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 v letu 2011, EPA 227-VI