Dnevne zakonodajne novosti / 8. december 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 56/2019 z dne 17.9.2019
TEMA DNEVA
Zatikanje pri reviziji Banke Slovenije
Tema dneva

Prva revizija enotnega mehanizma nadzora v EU, ki jo je izvedlo evropsko računsko sodišče, je pokazala, da je mandat sodišča zanjo neustrezen. "Podobne težave bomo lahko srečali tudi v Sloveniji, če se bo računskemu sodišču za revizijo Banke Slovenije zapisal enak mandat," je opozoril član evropskega računskega sodišča Samo Jereb. Tudi v Sloveniji namreč že vrsto let poteka razprava o tem, ali sme slovensko računsko sodišče stopiti v Banko Slovenije in izvesti revizijo ali ne. Jereb je opozoril, da se možnost revizije nanaša le na operativno učinkovitost, ne pa tudi gospodarnost in uspešnost poslovanja bančnega nadzornika. Problem je še večji, ker si ECB nekoliko po svoje in zelo restriktivno razlaga celo pojem operativna učinkovitost.

DUTB bo najela še pol milijarde kreditov

Vlada je DUTB izdala državno poroštvo za obveznosti iz naslova dveh zadolžitev na bančnem trgu, s katerimi bo lahko refinancirala obveznosti iz sanacije bank. DUTB bo pri Erste Group najela posojilo v višini 150 milijonov evrov, pri sindikatu slovenskih bank pa posojilo v višini 370 milijonov evrov. Skupen obseg poroštev države po zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank ne sme presegati štiri milijarde evrov. Brez upoštevanja najnovejšega sklepa vlade znaša obseg poroštev zaenkrat 1,56 milijarde evrov, in sicer za prevzete obveznosti DUTB, za zadolževanje pri Banki Slovenije pa znaša obseg poroštev 1,03 milijarde evrov. Skupni obseg izdanih poroštev znaša torej 2,59 milijarde evrov.

Prilagajanje podnebnim spremembam

Vlada je sprejela strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, namenjen zmanjšanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb in občutljivosti Slovenije nanje. Vizija strategije je, da bo Slovenija do leta 2050 postala na vplive podnebnih sprememb prilagojena in odporna družba z visoko kakovostjo in varnostjo življenja, ki celovito izkorišča priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja na temeljih trajnostnega razvoja. V ta namen je vlada dejavnosti za prilagajanje podnebnim spremembam razdelila v štiri sklope. To so vključevanje, širše sodelovanje, raziskave in prenos znanja ter izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in komuniciranje.

KPK je blokirana

Delo KPK je zaradi zadnjih odločb vrhovnega in upravnega sodišča praktično blokirano, zato je treba z novelo zakona poskrbeti, da bo postopek pred KPK tak, da bodo njegove odločitve prestale presojo sodišč in da bo KPK lahko delal. Tako sta na okrogli mizi ugotavljala zdajšnji in nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec in Goran Klemenčič. Štefanec je povedal, da gre večina predlaganih sprememb v noveli zakona v pravo smer, se pa ne strinja z nekaterimi konkretnimi rešitvami. Novela po njegovi oceni predvsem ne rešuje zadosti dobro vprašanja poteka t. i. sui generis (posebnih) postopkov.

Podpora projektu Hoče-Slivnica

Državni svet je na redni seji, ki jo je tokrat opravil na Polzeli, podprl predlog zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju Hoče-Slivnica. Zakon naj bi bil po nujnem postopku v državnem zboru potrjen že naslednji teden. Z zakonom želijo na gospodarskem ministrstvu zagotoviti vse pogoje za načrtovani prihod avstrijskega avtomobilskega giganta Magna v Slovenijo. Iztekel se je tudi rok, do katerega bi morali lastniki zemljišč, ki doslej tega še niso storili, občini Hoče-Slivnica sporočiti svoje odločitve. Soglasje k dogovoru naj bi dali že skoraj vsi, minister pa naj bi jutri in v ponedeljek z njimi opravil individualne razgovore.

Novela o prikritih grobiščih brez zelene luči

Vlada nasprotuje rešitvam v predlogu novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga je vložila skupina poslancev z Jožetom Tankom (SDS) na čelu. Vlada tako predlaga državnemu zboru sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. S predlagano novelo zakona je skupina poslancev želela vzpostaviti podlago, da bi se postopki potrjevanja grobišč izvajali v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, tako da bi se zavarovali vsi dokazi ter bi v postopkih obvezno sodelovali organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ter tudi sodstvo.(TFL)