9. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Čakajoč resnico o bankah

Oči slovenske in mednarodne javnosti bodo ta teden uprte v slovenski bančni sistem. Mednarodni revizorji stanja v osmih slovenskih bankah bodo namreč najverjetneje v četrtek razkrili, koliko denarja bo potrebnega za njihovo sanacijo. O tem kroži veliko mnenj, zadnja ocena se giblje med štirimi in petimi milijardami evrov.

Premierka Alenka Bratušek se bo z gospodarsko delegacijo jutri mudila na delovnem obisku v Rusiji. V okviru obiska se bo srečala z ruskim kolegom Dmitrijem Medvedjevom, udeležila pa se bo tudi rusko-slovenske investicijske konference. Obisk je namenjen krepitvi političnih odnosov in gospodarskega sodelovanja. Ena od tem bo gotovo tudi Južni tok.

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je na svoji spletni strani sporočil, da je na ustavno sodišče podal zahtevo za razveljavitev dela zakona, ki določa način poplačila odprave plačnih nesorazmerij za nazaj. Izpodbijajo člen, ki določa roke plačila, in sodišču predlagajo, da njegovo izvajanje začasno zadrži.

Protikorupcijska komisija je med spremembami, s katerimi bi omejili korupcijo, predlagala tudi zakonodajo, ki bi omogočila odpoklic župana. Vprašanje ni novo, predstavniki občin pravijo, da nekatere rešitve v zakonodaji že obstajajo in tudi zaostritvam vnaprej ne nasprotujejo. Opozarjajo pa, da gre za širše vprašanje vrednot, ki veljajo v družbi.

Ta teden bosta kar dve izredni seji DZ. Prva bo v sredo, na njej pa bo DZ na zahtevo SDS razpravljal o upravljanju državnega premoženja. Druga izredna seja, ki so jo zahtevale koalicijske stranke, pa bo v četrtek in petek. Na dnevnem redu bo tudi interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta.

Administracija ameriškega predsednika Baracka Obame se je odločila, da ne bo kazensko preganjala lastnikov elektrarn na veter zaradi smrti zaščitenih vrst ptic, kot je na primer beloglavi oz. plešasti orel, kot ga imenujejo v ZDA. Te pogosto umirajo, ker zajadrajo v močan veter okrog zračnih turbin. Odločitev ameriškega ministrstva za notranje zadeve je razburila okoljevarstvene organizacije, ki pravijo, da gre za zeleno luč za pobijanje ptic. Obama na drugi strani spodbuja razvoj alternativnih virov energije in elektrika na veter spada mednje.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.12.2013 Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (RS 91-3987/2009) Sprememba
7.12.2013 Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (RS 57-2429/2008) Sprememba
7.12.2013 Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2014 (RS 100-3612/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine (RS 100-3607/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2013 (RS 100-3608/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (RS 100-3609/2013) Začne veljati
7.12.2013 Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (RS 106-5498/2010) Preneha veljati
7.12.2013 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (RS 126-6413/2007) Sprememba
7.12.2013 Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (RS 100-3598/2013) Začne veljati
7.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) (RS 100-3599/2013) Začne veljati
7.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C) (RS 100-3600/2013) Začne veljati
6.12.2013 Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dveh namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (RS 100-3606/2013) Začne veljati
6.12.2013 Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (RS 100-3673/2013) Začne veljati
6.12.2013 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2013 (RS 100-3614/2013) Začne veljati
6.12.2013 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki (RS 100-3605/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.12.2013 - 9.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti   3 novosti 2 novosti   4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti     1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti     1 novost 1 novost 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 4 novosti 1 novost     3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 11 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 2 novosti   1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   2 novosti     2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost 1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti 3 novosti   1 novost  
11. OBČINE 59 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Zakon o dedovanju (ZD)
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)
Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1479/2010 - vračanje nepremičnin v naravi – ovire za vračilo v naravi - odškodnina - ugotavljanje višine odškodnine – korekcija izhodišč...
sodba I U 231/2013 - sodni cenilec - sodni izvedenec - razrešitev sodnega cenilca in izvedenca - pogoji za razrešitev - strokovno izobraževanje - obvestilo o ...
sodba I U 677/2013 - uporabno dovoljenje - poskusno obratovanje - obratovalni monitoring - strokovno nadzorstvo - vpliv na okolje - strokovno mnenje - rok z...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 739/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – znaki kaznivega dejanja - policist - kaznivo dejanje ponarejanje ...
VDSS sodba Pdp 371/2013 - odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - soprispevek - nepremoženjska škoda - krivdna odgovornost
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - dopolnjen predlog zakona (ZDavP-2G), redni postopek, EPA 1450-VI
Poročilo Odbora za zdravstvo k predlogu Zakona o zdravilih - dopolnjen predlog zakona (ZZdr-2), redni postopek, EPA 1508-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obračun bonitete