18. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tožilski zakon ni nared

Vlada je z dnevnega reda včerajšnje seje umaknila novelo zakona o državnem tožilstvu, ki naj bi spreminjala postopek imenovanja novih državnih tožilcev. Razlog za umik zakonskega predloga še ni znan. Vsebina zakonske novele sicer še ni bila javno dostopna, zato tudi njena vsebina podrobneje ni znana. Sodeč po osnutku zakona, ki ga je ministrstvo novembra lani poslalo v javno obravnavo, a se je lahko po javni obravnavi še nekoliko spremenil, novela spreminja postopek imenovanja novih državnih tožilcev. Ta naj bi bil jasnejši in predvsem bolj učinkovit.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaradi negativnih odzivov slovenskih turističnih občin in Skupnosti občin Slovenije v nov zakon o spodbujanju razvoja turizma ne bo vključilo predloga o dvigu maksimalne višine turistične takse na največ 1,5 evra, od katere bi del sredstev namenili skupni promociji slovenskega turizma.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dalo januarja v javno obravnavo štiri odloke o načrtu za kakovost zraka, in sicer za mestne občine Celje, Novo Mesto, Murska Sobota in Kranj. Na območju teh občin so prekoračene dnevne mejne vrednosti ravni delcev PM10 v zraku, načrti pa predvidevajo ukrepe za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi.
Pripombe in predloge na predlog odlokov o načrtu za kakovost zraka na območjih mestnih občin Celje, Novo Mesto in Murska Sobota sprejemajo do 7. februarja, za odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj pa do 15. februarja, so zapisali na ministrstvu.

Zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji je lani po treh letih upadanja porasla: delež odraslega prebivalstva, ki se je podalo na podjetniško pot, se je s predlanskih 3,65 odstotka zvišal na 5,5 odstotka. Slovenija je v svetovnem merilu na 59., v evropskem pa na 23. mestu, kaže svetovna raziskava podjetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Pot do optimizma pa je še dolga, pravijo na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij na mariborski Ekonomsko-poslovni fakulteti.

Simon Tot je na včerajšnji seji nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj (Teš) odstopil z mesta direktorja Teša. Nadzorni svet termoelektrarne, ki ga vodi Roman Šturm, je za v.d. direktorja Teša imenoval Franca Rosca. Ta bo Teš vodil za čas trajanja postopka pridobitve novega direktorja, vendar najdlje za šest mesecev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.1.2013 Pravilnik o arheoloških raziskavah (RS 3-61/2013) Začne veljati
19.1.2013 Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja (RS 113-4706/2000) Se preneha uporabljati
19.1.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih (RS 55-2339/2012) Se začne uporabljati
19.1.2013 Pravilnik o vozniških dovoljenjih (RS 68-3051/2011) Sprememba
19.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (RS 1-1/2013) Začne veljati
19.1.2013 Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (RS 88-3786/2005) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.1.2013 - 18.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 1 novost   5 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     6 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost 1 novost 3 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     12 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 5 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 12016/2009-49 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izločitev sodnika seznanitev z dokazom – izločitev dokazov – rok za zahtevo za izločitev sodn...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. decembra 2012. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite proti Orfey Balgaria EOOD. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: hoven administrativen sad - Bolgarija. DDV - Direktiva 2006/112/ES - Členi 63, 65, 73 in 80 - Ustanovitev stavbne pravice s strani fizičnih oseb za družbo v zameno za gradbena dela, ki jih ta družba opravi za navedene fizične osebe - Menjalna pogodba - DDV na gradbena dela - Obdavčljiv dogodek - Obveznost obračuna davka - Predplačilo celotne protidajatve - Plačilo - Davčna osnova transakcije, če je plačilo v blagu ali storitvah - Neposredni učinek. Zadeva C-549/11.
Odločbe Višjih sodišč VSC sodba PRp 53/2012 - vožnja pod vplivom alkohola – odmera sankcij – olajševalne okoliščine – posebno olajševalne okoliščine – omilitev globe – prepoved uporabe tuje...
VSC sodba in sklep CP 515/2011 - odgovornost za škodo – javno dobro – javna cesta - odgovornost cestnega podjetja – pravilna vročitev
VSK sodba Cp 324/2012 - pogodba o leasingu – posredni leasing – uporaba pravil o prodaji na obroke – odkupna opcija – plačilo zadnjega obroka – prodaja kot bistveni del po...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Ustavne komisije k Predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99), EPA 620-VI
Predlog sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2013, EPA 926-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Vlada straši, BDP pada
Revija Odvetnik O žaganju treh vej oblasti in sušenju ljudskega debla