9. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Umno vodenje kot temelj napredka

Mag. Bojan Jean, predsednik uprave SOP – Sklada obrtnikov in podjetnikov Slovenije, je naš sogovornik v današnjem TFL Glasniku, ki ga bomo objavili popoldne. Sklad ima skupno 17.300 članov, od tega je 13.300 članov osnovnega zavarovanja, štiri tisoč pa je novih zavarovancev. Struktura sklada je vzajemna družba, vsi člani pa imajo prek delegatske skupščine možnost upravljanja. Mag. Bojan Jean je sicer fizik in tudi v svetu financ uporablja inženirski pristop: "Fizikov je kar nekaj v financah, saj je način razmišljanja podoben. Določene zadeve je treba razumeti, poenostaviti, tudi logika je precej podobna."

Določbe novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki urejajo dvojni status upokojenih obrtnikov, bo presojalo ustavno sodišče. Kot je za STA povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh, je bila zahteva za ustavno presojo vložena v petek s podpisi 30 opozicijskih poslancev.

Slovenski stalni predstavnik pri Združenih narodih v New Yorku Andrej Logar je včeraj pri predsedniku Generalne skupščine ZN in februarskem predsedniku Varnostnega sveta ZN vložil uradno slovensko kandidaturo Danila Türka za generalnega sekretarja ZN. Slovenija je s tem prvič v svoji zgodovini uradno vstopila v tekmo za vodilni položaj svetovne organizacije, za katerega se bo potegovala tudi množica drugih kandidatov.

Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo, po katerem je zagovornik načela enakosti samostojen državni organ, čaka na obravnavo na vladi. Predlog sledi evropskim uredbam, saj je Slovenija leta 2014 prejela opomin Evropske komisije, ki je izrazila pomisleke glede neodvisnosti organa za enakost. Zagovornik Boštjan Vernik Šetinc pa poziva k izboljšavam.

Državni zbor bo drugič v svoji zgodovini uporabil institut predhodne obravnave zakona. Na pobudo Janija Möderndorferja (SMC) bo odbor za pravosodje namreč danes začel predhodno obravnavo zakona o parlamentarni preiskavi, člani odbora pa bodo predvidoma zahtevali mnenje zakonodajno-pravne službe.

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, ki na novo ureja sistem jamstva za vloge pri bankah in med drugim predlaga uvedbo sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije. Po predlogu zakona, ki ga vlada v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku, bodo vzpostavili en sistem jamstva za vloge, pri čemer bo članstvo v tem sistemu za banke s sedežem v Sloveniji in za banke tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Sloveniji, obvezno.

Nov režim na avstrijsko-slovenski meji bo polno zaživel že v tem tednu, je včeraj poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Tako bodo begunci oz. migranti iz Slovenije v Avstrijo lahko prehajali le še prek mejnega prehoda v Šentilju, kjer jih pričakujejo okoli 2500 na dan, če se notranje ministrstvo ne bo odločilo še za nižjo dnevno kvoto. "Dnevno zgornjo mejo" za sprejem migrantov je prejšnjo sredo napovedala avstrijska notranja ministrica.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.2.2016 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 8-286/2016) Začne veljati
9.2.2016 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 75-2928/2015) Preneha veljati
6.2.2016 Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (RS 34-1482/2004) Preneha veljati
6.2.2016 Uredba o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa (RS 8-284/2016) Začne veljati
6.2.2016 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (RS 63-2168/1994) Sprememba
6.2.2016 Zakon o odvetništvu (ZOdv) (RS 18-817/1993) Sprememba
6.2.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A) (RS 8-282/2016) Začne veljati
6.2.2016 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD-A) (RS 8-281/2016) Začne veljati
6.2.2016 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (RS 56-2139/2013) Sprememba
6.2.2016 Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD) (RS 126-5393/2003) Sprememba
5.2.2016 Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2016 (RS 8-291/2016) Začne veljati
5.2.2016 Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice (RS 8-293/2016) Začne veljati
5.2.2016 Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk (RS 8-294/2016) Začne veljati
5.2.2016 Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (RS 8-339/2016) Začne veljati
5.2.2016 Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif) (RS 8-295/2016) Začne veljati
5.2.2016 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski (RS 8-289/2016) Začne veljati
5.2.2016 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski (RS 8-288/2016) Začne veljati
5.2.2016 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški (RS 8-283/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.2.2016 - 9.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti       1 novost 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti         2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 2 novosti   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 9 novosti 1 novost     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti 2 novosti   1 novost 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 7 novosti   1 novost     3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 43 novosti