25. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mednarodne nagrada slovenskim inovatorjem

Na mednarodnem sejmu inovacij v švicarski Ženevi, kjer se je na ogled predstavilo 1000 inovacij iz 46 držav, so se predstavili tudi trije slovenski inovatorji. Vsi trije so prejeli medalje za najboljše izume, so sporočili iz slovenskega inovatorskega centra ASI.

Veronika Klinar iz Jesenic je za kozmetiko pod blagovno znamko Anaya prejela zlato medaljo. Zlato medaljo je prejel tudi Aleksander Grum iz Ljubljane za patentirani sistem vertikalnega odpiranja oken na električni pogon. Herman J. Traven iz Ljubljane pa je prejel srebrno priznanje za upogljivi endodontski sveder, za izum na področju medicine.

Delovna telesa DZ so začela z obravnavo predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim želi vlada zmanjšati odhodke ter znižati proračunski primanjkljaj na tri odstotke bruto domačega proizvoda. Opozicijski poslanci so med drugim posvarili pred poseganjem v socialne pravice in pred ukrepi, ki bi bili slabi za gospodarsko rast.

Strokovno komisijo študentskega računalniškega tekmovanja Imagine Cup 2012 je najbolj prepričala ljubljanska skupina Osmosis. Zmagovalna ekipa je izdelala dovršeno inovativno platformo za ciljno dobrodelnost, člani ekipe pa bodo slovenske barve zastopali na svetovnem finalu v Sydneyju. V skupini Osmosis, ki je bila najboljša med šestimi skupinami v finalnem izboru, so oblikovali spletno platformo, imenovano Osmosis in zasnovano za uporabo na področju dobrodelnosti. Omogoča namreč bolj učinkovito doniranje sredstev. Inovativen povezovalni pristop omogoča izpeljavo projektov in regionalni razvoj tistih delov sveta, ki to najbolj potrebujejo.

Podjetje Rotis je pred slabima dvema tednoma ministrstvu za obrambo posredovalo odgovor na njihova stališča glede nadaljnje usode nabave oklepnikov Patria. Vendar pa obrambni minister Aleš Hojs z njihovim odgovorom ni zadovoljen. Tako je možno, da bo Slovenska vojska imela le 30 patrij. Minister za obrambo Aleš Hojs je že od nastopa svojega mandata poudarjal spremembo pogodbe, vendar v smeri da se število osemkolesnikov zmanjša in zagotovi minimum, ki je potreben za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Večkrat je omenil, da bi dokupili še okoli 20 osemkolesnikov in jih tako skupno imeli 50.

Informacijska pooblaščenka je vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Meni namreč, da so določila zakona, ki urejajo pooblastila nadzornih organov za poseg v (elektronsko) komunikacijo, lahko v nasprotju z ustavno pravico do tajnosti pisem in občil. Urad informacijskega pooblaščenca vodi postopek inšpekcijskega nadzora nad ravnanjem urada za varstvo konkurence v zvezi s pregledovanjem, kopiranjem, razkrivanjem, posredovanjem, širjenjem in uporabo elektronske pošte, do katerih je prišlo v okviru konkretne preiskave urada. Za katero zadevo gre, na uradu ne razkrivajo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.4.2012 - 25.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost       2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex