23. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Spremembe pravosodne zakonodaje

Vlada se je včeraj seznanila s časovnico izpolnjevanja priporočil Skupine držav proti korupciji (Greco). V okviru izpolnjevanja priporočil bodo delovne skupine do konca leta pripravile spremembe zakona o sodiščih, zakona o sodniški službi in zakona o državnem tožilstvu, je navedeno v vladnih gradivih. Skupina držav Sveta Evrope proti korupciji je namreč na zasedanju oktobra lani sprejela poročilo o Sloveniji v četrtem krogu ocenjevanja in podala priporočila za preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in državnih tožilcih.

Tomaž Vesel je vodenje računskega sodišča prevzel v času priprave nove sedemletne strategije o delu sodišča. Kot pravi, to obdobje prinaša nove naloge, med drugim nadzor nad upravljanjem javnega premoženja. To pa lahko, če nalogam ne bodo sledila še sredstva, poseže v neodvisnost sodišča, zato bodo morda kmalu morali pritisniti tipko za alarm.

Območje evra je avgusta zabeležilo močno krepitev gospodarske dejavnosti. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI), ki ga izračunava analitska hiša Markit, se je ta mesec zvišal za 1,2 točke na 51,7 točke, kar predstavlja 26-mesečni vrh. Vrednosti indeksa pod 50 točkami pomenijo krčenje, vrednosti nad 50 pa rast dejavnosti.

Vlada bo nov paket ukrepov za konsolidacijo javnih financ predstavila do 25. septembra. Čeprav ne bodo deležni popolne podpore, si predsednica vlade Alenka Bratušek želi, da bi se večina strinjala, da gre za ukrepe, ki Slovenijo peljejo naprej, na pravo pot. "Pa čeprav se zavedam, da ukrepi ne bodo priljubljeni," je dejala.

Na ministrstvu za notranje zadeve so po lanskoletni aferi, ko je izginil del podpisov za sklic referenduma o slabi banki, izboljšali pravila postopka z referendumskimi podpisi, tako da bodo postopki bistveno bolj natančni in zanesljivi. Tudi v DZ so glede na izkušnjo zaostrili določbe navodil o pisarniškem poslovanju, so zapisali za STA. Potem ko več preiskav ni pokazalo, kje naj bi podpisi pod referendum o slabi banki izginili - na ministrstvu za notranje zadeve ali v DZ, je policija zaradi suma nevestnega dela v službi ovadila nižjo uradnico na ministrstvu. Šlo naj bi za vodjo sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.8.2013 - 23.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     7 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 17 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE