13. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prekrški po novem na obroke

Vlada je na seji potrdila besedilo novele zakona o prekrških. Notranji minister Vinko Gorenak je na novinarski konferenci pojasnil, da bo novela za policijo velika pridobitev, saj bo pomenila administrativno razbremenitev policistov, tudi državljani bodo občutili nekatere njene pozitivne učinke. Tako bodo denimo globo lahko plačali tudi na obroke.

Z ustanovno sejo je delo začel nov sklic državnega sveta (DS). Za novega predsednika DS so izvolili Mitjo Bervarja, za podpredsednika Stojana Binderja, sekretar bo še naprej Marjan Maučec. Ustanovno sejo pa je najbolj zaznamovala odločitev večine svetnikov, da ne potrdijo mandata Francu Kanglerju. Ta je prepričan, da je bil lustriran in je že napovedal pritožbo.
Kangler se lahko v skladu z zakonom o DS pritoži na ustavno sodišče. Po mnenju pravnih  strokovnjakov so razlog za zavrnitev svetniškega mandata lahko le nepravilnosti v postopku izvolitve, kar pred potrjevanjem mandatov v DS preverita DVK in mandatno-imunitetna komisija. Zakon o državnem svetu niti ne navaja razlogov, zaradi katerih lahko DS zavrne potrditev mandata, je za STA povedal pravnik Rajko Pirnat.

Svet Banke Slovenije je včeraj obravnaval predlog novele insolvenčnega zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje. Med drugim je opozoril, da zakonska novela predstavlja premajhen korak naprej in da je nujno, da se vanjo vnesejo predlagane rešitve oz. pripombe bank oz. Združenja bank Slovenije in centralne banke.
Banka Slovenije je v sporočilu za javnost po seji sveta spomnila, da je ministrstvu za pravosodje že lani pisno posredovala predloge za spremembe zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

V Deutsche Bank so včeraj potekale hišne preiskave, v katerih oblasti preiskujejo sume davčnih utaj, pranja denarja in oviranja pravosodnih organov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pod lupo preiskovalcev sta se znašla tudi eden od izvršnih direktorjev banke Jürgen Fitschen in finančni direktor Stefan Krause.
Sedež Deutsche Bank in številne druge prostore banke v celotni Nemčiji je včeraj preiskovalo 500 uslužbencev kriminalističnega urada, policije in davčnih oblasti. Kot poroča dpa, je bil za pet uslužbencev banke že izdan zaporni nalog.

Evropski parlament je včeraj dal zeleno luč predlogu proračuna Evropske unije za leto 2013, potem ko so države članice pristale na pogoj, da zagotovijo sredstva za poravnavo zapadlih terjatev za letos, je sporočil predsednik parlamenta Martin Schulz. V proračunu za 2013 je velik poudarek na rasti in delovnih mestih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.12.2012 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Postojni ter o zavrnitvi ustavne pritožbe (RS 95-3670/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.12.2012 - 13.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti       3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost   2 novosti 4 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   32 novosti 2 novosti   3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti       5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   5 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Energetski zakon (EZ)
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 186/2012 - objektivna sprememba tožbe – odločitev o spremembi tožbi - bistvena kršitev določb pravnega postopka - sistem prekluzij – takojšnje grajanje proces...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 917/2011 - ugotovitev državljanstva – državljanstvo domnevnega upravičenca do denacionalizacije – nemška narodnost – za odločanje o državljanstvu pr...
sodba I U 262/2012 - javni razpis – dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilca – zd...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 235/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poskusno delo - ocena - bolniški stalež - reparacija - nadomestilo za čas brezposelnosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih - Dopolnjen predlog zakona (ZFDO-E), EPA 780-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču - Dopolnjen predlog zakona (ZRacS-1A), EPA 776-VI
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic - Dopolnjen predlog zakona (ZVarCP-A), EPA 778-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Registracija plovil - izgubljena priložnost?
Revija Odvetnik dr. Peter Čeferin: Moje odvetniško življenje
E-izvršba v Ljubljani
Gradbena pogodba z vidika nove zakonodaje s področja preprečevanja zamud pri plačilih
Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo
Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti – Kardinal Rode in svoboda tiska
Zloraba prava
Revija Poslovodno računovodstvo Iz zgodovine poslovodnega računovodstva