Dnevne zakonodajne novosti / 25. september 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 100/2021 z dne 24.6.2021
TEMA DNEVA
Peti sveženj protikoronske zakonodaje z ukrepi na številnih področjih
Tema dneva

Predlog petega protikoronskega zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo, ostaja pa odprt do ponedeljka, prinaša nov sveženj ukrepov za omilitev posledic zdravstvene krize. Med ključnimi je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo na domu za vse panoge do konca tega leta z možnostjo podaljšanja do sredine 2021, pri čemer je vlada predvidela zaostritev vstopnega pogoja. Zakon sicer pokriva številna področja, kot so trg dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje in tudi kmetijstvo ter infrastruktura.(več)

Poslanci podprli zakonska predloga za omejitev delovanja vard
Poslanci so na včerajšnji seji DZ z 48 glasovi za in enim proti podprli dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne meje, ki so ga v opozicijskih SD, LMŠ in SAB predlagali z namenom omejitve delovanja paravojaških enot oziroma t. i. vard. Na glasovanju je bilo sicer prisotnih 84 poslancev.(več)

DZ starost za prejemanje nadomestila preživnine dvignil do 26. leta
Poslanci so včeraj tudi izenačili položaj otrok, ki dobivajo preživnino od enega od staršev, in tistih, ki prejemajo nadomestilo iz preživninskega sklada. Slednji bodo do nadomestila preživnine po novem upravičeni do 26. leta, in ne več le do 18. Novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu je podprlo 76 poslancev, proti je glasoval eden.(več)

DZ za odpravo krivic v pokojninskem sistemu
Brez glasu proti pa so poslanci sprejeli dopolnitve pokojninskega zakona, ki so jih predlagali v SDS. Dopolnitve izenačujejo pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje že priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Uporabljati se bodo začele z letom 2021.(več)

Zakon o voznikih usklajen z evropsko zakonodajo
DZ je po skrajšanem postopku sprejel še novelo zakona o voznikih, s katero se zakonodaja na tem področju usklajuje z evropsko direktivo. Spremembe se nanašajo na minimalne zahteve glede vozniških dovoljenj, veljati pa bodo začele 1. novembra.(več)

Predlog novega zakona o urejanju prostora v javni obravnavi
Ministrstvo za okolje prostor je v javno obravnavo podalo osnutek predloga novega zakona o urejanju prostora. Pripravilo ga je z namenom udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja ter učinkovitega upravljanja s prostorom in vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. Zainteresirani lahko pripombe pošljejo do 24. oktobra.(več)

Vlada s predlogom demografskega sklada za vsaj delno razbremenitev proračuna
Vlada želi s predlogom zakona o nacionalnem demografskem skladu skoncentrirati naložbe države in njihovo upravljanje na enem mestu, prihodke sklada pa nameniti za sofinanciranje pokojnin danes in v prihodnosti ter za druge demografske ukrepe. S tem želi proračun vsaj nekoliko razbremeniti negativnih učinkov zaradi staranja prebivalstva.(več)

Združenje frank s prijavo nepoštene poslovne prakse nad 10 bank in ZBS
Združenje frank je zaradi zavajajoče in agresivne poslovne prakse na Tržni inšpektorat RS in Banko Slovenije poslalo prijavo kršitev zoper 10 bank in njihovo interesno združenje, Združenje bank Slovenije (ZBS). Prijava se nanaša na smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci v frankih, so pojasnili.(več)

Upravno sodišče začasno zadržalo odstrel medvedov
Upravno sodišče je začasno zadržalo odstrel 115 medvedov, ki mu je zeleno luč prižgala Agencija RS za okolje (Arso). Začasna prepoved velja do pravnomočne sodne odločitve, so zapisali na sodišču.(več)

Odbor ministrov Sveta Evrope za priznanje manjšinskih jezikov v Sloveniji
Hrvaški, nemški in srbski jezik bi morali biti priznani kot manjšinski jeziki, ki se tradicionalno govorijo v Sloveniji, je zapisano v priporočilih Odbora ministrov Sveta Evrope Slovenji. Odbor se je med drugim zavzel tudi za zagotavljanje zadostnih sredstev za televizijske programe v madžarskem in italijanskem jeziku.(več)