Dnevne zakonodajne novosti / 7. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
Nov zakon o nepravdnem postopku
Tema dneva

DZ je s 50 glasovi za in 6 proti sprejel nov zakon o nepravdnem postopku, ki zaradi uveljavitve družinskega zakonika na sodišča prenaša odločanje v družinskih zadevah. Gre za enega ključnih normativnih ukrepov, ki jih je bilo treba sprejeti, da bodo v praksi zaživele spremembe družinske zakonodaje. Po 15. aprilu bodo namreč v vseh družinskopravnih razmerjih odločala sodišča v nepravdnem postopku. Večina poslancev je zakon pozdravila, je bilo pa slišati pomisleke, ali ne bodo sodišča po novem še bolj obremenjena in postopki zato trajali še dlje.

DZ potrdil rebalans
DZ je sprejel rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Presežek je načrtovan v višini skoraj 200 milijonov evrov. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ. Zdaj je treba počakati, ali bo državni svet uresničil grožnjo ter na rebalans in novelo zakona o izvrševanju proračuna vložil odložilni veto. Predsednika vlade grožnja z vetom ne preseneča. "Upam pa, da bo trden vsaj argument, kajti ta, ki ga slišim danes, je glede na vse hkratne želje tistih, ki ga izrekajo, zelo trhel in bolj spominja na trgovanje," je dejal v torek.

Rast plač ob rasti produktivnosti
Socialni sporazum za prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025, ki so ga pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), predvideva 24-odstotni dvig povprečne bruto plače do leta 2025. Na GZS poudarjajo, da je predpogoj za to hitrejša rast produktivnosti dela, ki bi se morala v navedenem obdobju skoraj podvojiti. Osnovno izhodišče predloga je, da se masa plač delodajalcem zaradi prenove ne poveča, noben zaposleni pa po prenovi ne prejema nižje plače kot prej. Predlog je naletel na mešane odzive. Kritike prihajajo tako z delodajalske kot sindikalne strani, a ne tudi iz ZSSS, kjer cilje sporazuma ocenjujejo kot dosegljive. Poudarjajo tudi, da niso novi.

Prenovljene kompetence v zdravstveni negi
Ministrstvo za zdravje je trem pristojnim sindikatom poslalo osnutek dokumenta o temeljnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v zdravstveni negi, so včeraj sporočili z ministrstva. Ob tem so za ponedeljek napovedali sestanek o vsebini osnutka, na katerega so povabili predstavnike sindikatov ter zbornice zdravstvene in babiške nege. Dokument mora biti po navedbah ministrstva tudi v pomoč delodajalcem pri učinkovitem načrtovanju delovnih procesov ter odločevalcem pri dolgoročnem načrtovanju zaposlovanja. Ob tem so na ministrstvu poudarili, "da so bojazni, zlasti treh sindikatov, češ da se ministrstvo spreneveda in zavlačuje, povsem odveč".

Konvencija o ponarejanju medicinskih izdelkov
Slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope Eva Tomič je včeraj podpisala konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju, in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje. Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je namen konvencije Medicrime, ki je prva mednarodna pogodba na tem področju, varovanje zdravja ljudi, predvsem najbolj ranljivih, in njihove pravice do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil ter boj proti organiziranemu kriminalu na tem področju.

Podnebno nevtralno gospodarstvo
Svet EU za okolje je na torkovem zasedanju izpostavil, da bo za uspešen prehod v nizkoogljično družbo treba doseči širok konsenz, spremembe pa bodo potrebne v vseh sektorjih gospodarstva in družbe. Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, so ministri poudarili velik pomen okrepljenega investiranja v raziskave in razvoj, kar bo pospešilo prehod in hkrati prispevalo k ohranitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Strinjali so se, da mora biti prehod družbeno in socialno pravičen. V večini so pozdravili nujnost čim prejšnjega doseganja podnebne nevtralnosti, čeprav so stališča glede natančnejšega datuma za doseganje tega cilja različna.(TFL)