Dnevne zakonodajne novosti / 12. februar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Pred poslanci trije vladni zakoni
Tema dneva

Državni zbor bo danes s poslanskimi vprašanji začel februarsko redno sejo. Na dnevnem redu bodo tudi trije zakonski predlogi vlade. V sredo bo DZ opravil drugo obravnavo zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob katerem je več članov odbora za gospodarstvo izrazilo pomisleke glede povišanja turistične takse. Tudi druga obravnava zakona o spodbujanju investicij bo na dnevnem redu v sredo. Cilj tega zakona je zagotovitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij s sledenjem načelu enake obravnave domačih in tujih vlagateljev. Za spodbujanje investicij je v naslednjih dveh letih predvideno nekaj več kot 24 milijonov evrov. Sejo pa bo DZ sklenil šele 20. februarja s prvo obravnavo novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Eko krog nasprotuje razlastitvam
V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog nasprotujejo členu predloga zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva možnost posega v lastninsko pravico oz. razlastitev. Ne pristajajo namreč na to, da bi država lahko razlaščala, zato da bi lahko (tuje ali domače) podjetje ustvarjalo dobičke. Poslancem predlagajo, da predlog zavrnejo. Že sama opredelitev javne koristi zaradi gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest je po mnenju Eko kroga potrebna iskrene in resne razprave. Kot so ocenili, so trenutna žrtvovanja okolja in družbe v Sloveniji za potrebe gospodarske rasti že sedaj prevelika.

Vlada za sistemsko reševanje Celjske kotline
Vlada podpira zahtevo po sanaciji degradiranih območij, a nasprotuje sprejemu predloga zakona za sanacijo okolja v Celjski kotlini. Kot so po dopisni seji sporočili z vlade, je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije pristopiti sistemsko in ne z zakonom za posamični primer. Takšen pristop po mnenju vlade ruši veljavno sistemsko ureditev na področju sanacije degradiranega okolja in jo v pomembnih vidikih poslabšuje. Sicer pa je zakonski predlog po njihovem mnenju v vrsti predlaganih rešitev tudi neizvršljiv ali pa je izvršljivost povezana z dodatnimi predpisi in ukrepi, ki jih zakon ne predvideva.

Vpisanih tri četrtine nastanitvenih obratov
V register nastanitvenih obratov, ki ga je 1. decembra lani vzpostavila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), se je doslej vpisalo 2950 nastanitvenih obratov. To je okoli tri četrtine vseh nastanitvenih obratov, so pojasnili. "Vpisi nastanitvenih obratov v register potekajo nemoteno in brez večjih težav, pri tem je zaznan zelo dober odziv javnosti," je pojasnila vodja sektorja za registre in evidence podatkov pri Ajpesu Teja Batagelj. Tudi pri poročanju v sistem eTurizem za elektronsko posredovanje podatkov o gostih in prenočitvah s strani poročevalcev ni zaznanih večjih težav.

Ministrica ni uspela na evropskem sodišču
Ministrici za notranje zadeve in nekdanji odvetnici Vesni Györkös Žnidar s pritožbo zoper Slovenijo na Evropskem sodišču za človekove pravice ni uspelo. Kot je poročal Dnevnik, je sodišče zapisalo, da bi morala najprej izčrpati vse pravne možnosti v Sloveniji in šele nato iskati pravico v Strasbourgu. Spor izvira iz leta 2012, ko je Györkös Žnidarjeva kot odvetnica pred sodiščem branila mariborske vstajnike, ki so jim očitali napad na policiste. Od sodnice je dvakrat zahtevala izločitev, saj je menila, da je pristranska. Sodnica pa je dvakratno zaporedno intervencijo odvetnice štela za spodkopavanje avtoritete sodišča in jo kaznovala s 500 evri kazni.

Urejeno plačilo šolanja psa pomočnika
Pravilnik o psih pomočnikih, ki je začel veljati v soboto, natančneje ureja plačilo za šolanje psa pomočnika. Težko ali najtežje gibalno ovirani invalidi, ki so upravičeni do psa pomočnika, bodo šolanje psa lahko plačali z vrednotnico. Pravilnik sledi določbam iz novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki jo je DZ sprejel junija lani in je določila vrednotnico za plačilo stroškov s šolanjem psa pomočnika. Pristojna upravna enota bo morala v 15 dneh po prejemu vloge za psa pomočnika zaprositi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča in izvedenca s področja dela s psi pomočniki, da podata izvedenski mnenji.(TFL)