29. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V EU brezposelnih 5,7 milijona mladih

Evropa se mora nujno lotiti reševanja problema brezposelnosti med mladimi, so se strinjali predstavniki francoske, italijanske in nemške vlade. A Evropejci na konkreten načrt za spopad s tem negativnim trendom še čakajo. Kot je razvidno iz objavljenih podatkov Bruslja, je bilo marca letos v EU brezposelnih 5,7 milijona mladih, od tega 3,6 milijona v območju evra. V sedemindvajseterici je bila tako stopnja brezposelnosti med mladimi 23,5 odstotna, v sedemnajsterici pa 24 odstotna.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je ob zapletu glede različnih prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje sprejela stališče, da je treba vse, ki so pred uveljavitvijo pokojninske reforme izpolnjevali tako pogoj vpisa v evidenco brezposelnih kot pogoj prostovoljne vključenosti v obvezno pokojninsko zavarovanje, obravnavati enakopravno.

Najnižja pokojninska osnova za tiste pokojnine, ki so uveljavljene letos, znaša 758 evrov, najvišja pokojninska osnova pa 3034 evrov, je na včerajšnji seji sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Najnižja pokojnina znaša od začetka letošnjega leta 197 evrov, so sklenili. "Na videz sta omenjeni številki o najnižji in najvišji pokojninski osnovi visoki, a samo na videz, saj novi pokojninski zakon spreminja vrednotenje pokojninske dobe. Vendar so zneski primerljivi s prejšnjo ureditvijo," je na seji poudaril namestnik generalnega direktorja zavoda Jože Kuhelj.

Za pomoč nekaterim večjim družbam s področja turizma je po mnenju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanka Stepišnika nujen reprogram kreditov. Država lahko v tem pogledu spodbudi banke, da kratkoročne kredite pretvorijo v dolgoročne, pri določenih podjetjih pa lahko država pomaga pri njihovi kapitalski ustreznosti, je dodal minister.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) izpostavlja spodbudne ugotovitve minuli teden opravljenega inšpekcijskega nadzora, ki je pri pregledu 130 gostinskih lokalov zaznal le dve kršitvi zakonodaje glede prepovedi prodaje in ponudbe alkoholnih pijač mladim. Hkrati OZS opozarja na morebitne negativne posledice uvedbe davka na sladke pijače.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.5.2013 - 29.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         6 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost   2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost   6 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 2 novosti 10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2013
Pravila borze
Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1906/2012, enako tudi I U 1907/2012 - mednarodna zaščita – omejitev gibanja prosilcu za azil – prosti preudarek – obrazložitev prostega preudarka – kršitev pravil postopka – omejite...
sodba I U 29/2012 - dohodnina – akontacija dohodnine – prispevki za socialno varnost – dohodki iz zaposlitve – povračilo stroškov - prehrana med delom – reg...
sodba IV U 194/2011 - zbornični prispevek – plačilo zborničnega prispevka – višina prispevka – solastnik kmetijskega zemljišča
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (sedmi senat)z dne 16. maja 2013(*). Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. Proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Nepovračilo celotnega neupravičeno plačanega davka na dodano vrednost – Nacionalna zakonodaja, ki izključuje povračilo DDV zaradi prevalitve tega davka na tretjo osebo – Nadomestilo v obliki pomoči, ki pokrije del neodbitnega DDV – Neupravičena obogatitev“. Zadeva C 191/12.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 650/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – nevarna dejavnost – objektivna odgovornost - soprispevek
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), redni postopek, EPA 1209-VI
Predlog Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18), EPA 1208-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Grčija, Ciper, Slovenija in trojka
Pojasnila DURS Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji
Začasna uporaba osebnega avtomobila za lastni namen in posebna ureditev za rabljeno blago in DDV