Dnevne zakonodajne novosti / 5. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Pomoč strokovnjakov OECD slovenskemu gospodarstvu
Tema dneva

Vlada je ministrico za finance Matejo Vraničar Erman pooblastila, da se z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) dogovori o izvedbi pregleda širše politike razbremenitve dela, ki ga bodo izvedli strokovnjaki omenjene organizacije. Cilj pregleda in priprave ukrepov je po pojasnilih ministrstva namenjen preučevanju obsega in učinkov obstoječih davčnih olajšav in morebitni zamenjavi neučinkovitih davčnih olajšav z drugimi ukrepi. Strokovnjaki OECD naj bi ocenili tudi efektivne davčne stopnje pri varčevanju gospodinjstev in v povezavi s tem proučili, ali obstaja možnost prestrukturiranja dela obveznosti davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost v obremenitev premoženja posameznikov.

Koliko iz dohodnine dobi Ljubljana?
Vlada je sprejela uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Mol). Uredba sledi spremembi zakona o glavnem mestu RS, sprejeti oktobra lani. Po novem Molu pripada 0,60 do 0,80 odstotka dohodnine. V primerjavi z dosedanjo uredbo se spreminja naslov same uredbe ter nekatere nomotehnične in vsebinske spremembe oz. dopolnitve, v sporočilu navaja vlada. Izračun deleža dohodnine se zdaj izračunava vsako leto in ne več vsaka štiri leta. Iz metodologije je z novo uredbo črtana inflacija. T. i. indeksacija je bila namreč v zadnjih letih postopno odpravljena v vseh predpisih v zvezi z odhodki blagajn javnega financiranja.

Upokojeni in bivši policisti v pomožni policiji
Vlada je izdala uredbo o pomožni policiji, ki določa, da je popolnjevanje pomožne policije z upokojenimi in bivšimi policisti možno samo, če letni načrt dopušča širitev pomožne policije. Na novo je urejena pravica delodajalca, pri katerem je zaposlen kandidat oz. pomožni policist, do povračila nadomestila plače za čas opravljanja nalog policije. Uredba med drugim podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije, vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe.

Vlada o gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim sprejela nacionalni akcijski načrt o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Analiza Evropske komisije je namreč pokazala, da bi lahko določen poklic opravljalo od tri do devet odstotkov več ljudi, če bi bile zahteve manj stroge. Ministrski zbor je noveliral uredbo o sodnem registru. Del sprememb se nanaša na prenovo sistema vse na enem mestu, del pa na dopolnitev pravil zakona o sodnem registru v delu, ki se nanaša na prenos določb nekaterih evropskih direktiv glede povezovanja registrov. Vlada je sprejela tudi poročilo o državnih pomočeh. Te so leta 2016 predstavljale 0,88 odstotka BDP, leta 2014 1,47 odstotka in leta 2015 1,42 odstotka.

Še drugi sindikati bi se pogajali z vlado
Potem ko je vlada s sindikatom poklicnih gasilcev uskladila predlog stavkovnega sporazuma, so se oglasili tudi v stavkovnem odboru sindikatov državne uprave. Vlado pozivajo k pogajanjem ter pričakujejo pojasnilo, ali dogovor z gasilci vpliva tudi na vrednotenje delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb. V gospodarstvu medtem ob zahtevah v javnem sektorju po zvišanju plač svarijo pred dolgoročnimi posledicami. Vladi predlagajo, naj namesto dviga plač javnim uslužbencem dodatno razbremeni stroške dela vseh in zviša neto plače tako zaposlenih v zasebnem kot javnem sektorju.

Evropska sredstva za kolesarsko infrastrukturo
V Združenju mestnih občin Slovenije so izbrali projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo deležni sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Na seznam se je uvrstilo 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture v skupni vrednosti 35,6 milijona evrov. Od tega bo 19,5 milijona evrov prišlo iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture. Največji med njimi je dobrih pet milijonov evrov vredna vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja v Novi Gorici.(TFL)