27. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vlada se po 11 urah ni dogovorila

Po enajstih urah usklajevanj vladne ekipe na čelu s premierko Alenko Bratušek o spremembah proračuna za leto 2014 konkretni ukrepi ostajajo nedorečeni. Ministri namreč za tesno zaprtimi vrati na gradu Strmol niso sprejeli dokončnih rešitev. Neuradno naj bi načrtovali poseg v socialne transferje, ostaja tudi možnost posega v letni dodatek za upokojence. Za krpanje proračunske luknje ima vlada še dober mesec dni časa, saj mora spremembe v DZ posredovati do 1. oktobra.

Ministrstvo za kulturo v javno razpravo pošilja osnutek novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), katere poglaviten namen je ponovna določitev višine rtv-prispevka v zakonu o RTVS. Z novelo določajo višino prispevka pri 12,95 evra (danes znaša 12,75 evra), bo pa lahko vlada po zakonu spremenila višino prispevka za največ 10 odstotkov.

Predsednik republike Borut Pahor je v Vili Podrožnik v Ljubljani sprejel kandidate za veleposlanike in novoimenovane slovenske veleposlanike pred odhodom v tujino. Ob tem jih je prosil, naj v države, v katere odhajajo, ponesejo njegovo sporočilo, da se Slovenija lahko sama izvleče iz krize. Izpostavil je še pomen krepitve gospodarskega sodelovanja.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je v petkovem uradnem listu objavil sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta Zpiza. Dosedanjim članom sveta zavoda se bo novembra iztekel mandat, volitve novih članov sveta zavoda pa bodo predvidoma med 4. in 15. novembrom.

Evropska komisija bo sprožila ukrepe proti Hrvaški, ker do minulega petka ni dobila hrvaškega odgovora glede spornega zakona o evropskem pripornem nalogu, ki ga je hrvaški sabor sprejel dva dni pred vstopom države v Evropsko unijo. Med ukrepi omenjajo tudi blokado sredstev iz evropskih skladov.

Evropska komisija pa je včeraj odobrila načrt Hrvaške za koriščenje 449,4 milijona evrov evropskih sredstev za vlaganja v rast in delovna mesta, so sporočili v Bruslju. Unija je Hrvaški sredstva namenila v okviru vstopa 1. julija, a je morala vlada v Zagrebu pripraviti nacionalni strateški okvir za njihovo koriščenje. V načrtu je opredelila prioritete vlaganja, ki naj bi spodbudilo rast in zaposlovanje ter s tem okrepilo konkurenčnost države.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.8.2013 - 27.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti        
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE