Dnevne zakonodajne novosti / 25. november 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 150/2022 z dne 2.12.2022
TEMA DNEVA
DZ med drugim potrdil novelo zakona o voznikih
Tema dneva

DZ je na včerajšnji seji s 53 glasovi za in nobenim proti potrdil predlog novele zakona o voznikih, ki podaljšuje veljavnost starih vozniških dovoljenj za deset let do leta 2033, uvaja ostrejši nadzor nad šolami vožnje in spreminja določila za zdravstvene preglede po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila. Po podatkih ministrstva je v obtoku približno 355.000 vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, kar je približno 22 odstotkov vseh izdanih dovoljenj.(več)

DZ sprejel novelo zakona o starševskem varstvu
DZ je z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Oče ga lahko izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka, lahko tudi v več delih.(več)

DZ potrdil spremembe glede delovnega časa mobilnih delavcev
Z 48 glasovi za in 27 proti je DZ sprejel novelo zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Spremembam nasprotuje sindikat voznikov avtobusov, ki zaradi teh sprememb in slabih razmer v panogi rožlja s stavko.(več)

DZ sprejel novelo zakona o državni upravi
DZ je na seji s 53 glasovi za in nobenim proti sprejel še novelo zakona o državni upravi, ki med drugim ureja, da naloge na področju verske svobode še naprej opravlja ministrstvo za kulturo. Z novelo se vzpostavlja tudi pravna podlaga, ki bo pospešila digitalizacijo državne uprave.(več)

Zakon o zaščiti prijaviteljev primeren za nadaljnjo obravnavo, predloga opozicije neprimerna
Poslanci so s 53 glasovi za in 21 proti ocenili, da je vladni predlog zakona o zaščiti prijaviteljev primeren za nadaljnjo obravnavno. Predlog zakona o državnih simbolih, ki so ga vložili poslanci SDS, medtem po mnenju DZ ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajno pot je sklenil tudi predlog zakona o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.(več)

Vlada na seji o gospodarskih temah
Vlada je na redni seji včeraj med drugim sprejela odloka o finančni pomoči živinorejcem in čebelarjem, skupaj vredna nekaj manj kot 6,5 milijona evrov. Andreja Matvoza je sklenila predlagati za direktorja agencije za varstvo konkurence, opravila je še nekaj imenovanj ter dopolnila seznam upravičencev do donacij iz dohodnine.(več)

Vlada sprejela izhodišča za pripravo zakona za vračilo nezakonitih glob zaradi kršenja covidnih pravil
Vlada je sprejela tudi izhodišča za pripravo normativnih rešitev za vračilo plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov zaradi kršenja covidnih pravil. Po besedah pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan se bo postopek vračanja glob in stroškov postopkov vodil po uradni dolžnosti, sredstva pa se bodo zagotovila iz državnega proračuna.(več)

Računsko sodišče državnemu odvetništvu izreklo mnenje s pridržkom
Računsko sodišče je državnemu odvetništvu za pravilnost poslovanja v letu 2021 izreklo mnenje s pridržkom, saj je v nekaterih primerih poslovalo v nasprotju s predpisi. Kršitve se nanašajo na izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter postopke javnega naročanja.(več)

Po oceni zagovornika načela enakosti zakon o socialnem vključevanju invalidov diskriminatoren
Zakon o socialnem vključevanju invalidov je po oceni zagovornika načela enakosti diskriminatoren, saj po njem do nadomestila za invalidnost niso upravičene osebe s trajnimi duševnimi boleznimi. Pristojnemu ministrstvu za delo je zato priporočil spremembo ureditve, s katero bi tudi te osebe bile upravičene do statusa invalida po omenjenem zakonu.(več)

Izvoljeni predstavniki lokalnih in funkcionalnih interesov v državnem svetu
Na volilnih zborih po Sloveniji so v sredo izbirali državne svetnike, ki bodo v naslednjem petletnem obdobju v državnem svetu zastopali lokalne interese. Volilni zbori so potekali v 22 volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega svetnika. Včeraj pa so izbirali še 18 državnih svetnikov, ki bodo zastopali funkcionalne interese.(več)