Dnevne zakonodajne novosti / 14. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 12 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Začetek uporabe novele ZPP
Tema dneva

Začenja se uporabljati novela zakona o pravdnem postopku, ki spreminja več kot 130 členov veljavnega zakona. Med drugim odpravlja dovoljeno revizijo na vrhovnem sodišču in ohranja le še dopuščeno revizijo ter uvaja obvezen pripravljalni narok. Pred slednjim bo število vlog, ki jih bo mogoče poslati na sodišče, omejeno na dve. Sprememba zakona predvideva tudi novosti pri prevzemanju sodnih pisanj na način, da bo moral naslovnik ob prevzemu enega prevzeti še vsa morebitna druga tovrstna pisanja. Širi tudi možnost razpisa pritožbene obravnave višjega sodišča v primerih, ko bi vrnitev zadeve v novo sojenje prvostopenjskemu sodišču pomenila hujšo kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. Višja sodišča naj bi tako več zadev rešila sama.

Za varnejše trgovanje s kripto valutami
"Kripto valute obljubljajo velike donose, vendar preden se brezglavo zapodite v ta zapleten in nemiren svet, se dobro informirajte in upoštevajte osnovne varnostne prakse," so pojasnili v centru SI-CERT. Slovenski odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij je namreč objavil nekaj varnostnih napotkov, s katerimi lahko uporabniki zmanjšajo možnost zlorabe in posledično kraje njihovih kripto kovancev in žetonov. Na prvem mestu izpostavljajo pomembnost osnovne zaščite računalnika in mobilne naprave. Več o kripto valutah lahko izveste na TFL seminarju Blockchain revolucija, kjer bo predaval dr. Peter Merc.

Nekaj več denarja za občine
Finančno ministrstvo je na pogovorih o financiranju občin za prihodnji dve leti nekoliko izboljšalo svoj izhodiščni predlog. Tudi nov predlog pa je še precej daleč od tistega, kar bi želeli v občinah. Vodstva združenj občin se bodo do ponudbe opredelila do četrtka prihodnji teden, ko se predvidoma znova sestanejo. Komisija DZ za nadzor javnih financ pa je včeraj začela obravnavi poročila ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo proračunskih sredstev v drugi polovici lanskega leta in poročila računskega sodišča o financiranju primerne porabe občin. Obe je prekinila in ju bo nadaljevala na eni od prihodnjih sej.

Kolar Celarc ostaja ministrica
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob koncu 15-urne seje DZ uspešno prestala glasovanje o interpelaciji, ki so jo vložili poslanci SDS. Tudi iz koalicijskih vrst so sicer na delo ministrice leteli številni očitki, zlasti glede priprave zakonodaje. Interpelacijo je podprlo 23 poslancev, proti razrešitvi pa jih je glasovalo 42. Ministrica je na seji zavrnila vseh pet točk iz interpelacije. Kot je dejala, predlagatelj ni predstavil niti enega samega argumenta, s katerim bi utemeljil, da krši prisego ob imenovanju. Poslance je pozvala, naj se z zavrnitvijo interpelacije tudi ob tej priložnosti opredelijo za kakovostno, javno in solidarno slovensko zdravstvo.

Začetek zbiranja podatkov o letalskih potnikih
Uporabljati se začnejo določbe novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki uvajajo zbiranje podatkov o letalskih potnikih na letih iz tretjih držav v Slovenijo in obratno. Za prevoznike, ki dejavnost opravljajo znotraj članic EU, pa se bodo določbe začele uporabljati čez pol leta. Policija bo začela v sistem zbiranja podatkov letalske prevoznike vključevati postopoma, začenja pa z Adrio Airways, so pojasnili na MNZ. Policija bo upravljala in vzdrževala evidenco oseb, prijavljenih na let, in evidenco oseb iz sistema rezervacij letalskih kart. Novela je sicer bila že v postopku sprejemanja deležna kritik informacijskega pooblaščenca.

Zagrebško sodišče išče dokaze proti NLB
Sodišče v Zagrebu je preložilo obravnavo v ponovljenem sojenju v primeru tožb Zagrebške banke (Zaba) in Privredne banke Zagreb (PBZ) proti Ljubljanski banki in NLB v sporu o prenesenih deviznih vlogah hrvaških varčevalcev nekdanje zagrebške podružnice LB. Sodnica je od odvetnice hrvaških bank zahtevala dodatne dokaze. Od tožnika je zahtevala dokumente, ki bi potrdili, da je bilo celotno premoženje LB preneseno na NLB. Odvetnica Zabe in PBZ se je sklicevala na slovenski ustavni zakon iz leta 1994. Sodnica pa je pojasnila, da je treba v morebitnem primeru odločitve o izvršbi vedeti, za katero premoženje točno gre.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki
Sklep o uporabi Končnih smernic o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah
Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o kalibraciji sistemov za prekinitev trgovanja in objavah zaustavitev trgovanja
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU
Odločbe sodišč
VSRS Sklep II Ips 154/2017 - spori iz razmerja med starši in otroki - preživljanje mladoletnega otroka - zvišanje preživnine - bistveno spremenjene okoliščine - sodna poravnava...
Gradiva v obravnavi DZ
Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, EPA 2178-VII
Ostali dokumenti
SINCTS - slovenski tranzitni sistem (Podrobnejši opis)