25. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Davek za pravne osebe ostaja 17 odstotkov

DZ je sprejel novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katero se bo preprečilo nadaljnje zniževanje stopnje tega davka, tako da bo ostala na zdajšnjih 17 odstotkih. V opoziciji so opozarjali, da Slovenija nenehno spreminja davčno zakonodajo, kar bo odvrnilo investitorje, gospodarska aktivnost pa da se bo zmanjšala.

DZ je odločil, da je predlog novele zakona o dohodnini, s katero se bo ukinilo avtomatično usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo, primeren za nadaljnjo obravnavo. V opoziciji so noveli nasprotovali, ker da uvaja prikriti krizni davek. V SDS in SLS niso glasovali, od 48 navzočih so predlogu nasprotovali štirje.

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov predlog zakona o igrah na srečo, ki nadomešča zakon iz leta 1995. Cilj prenove je, da bo Slovenija država s kakovostnim prirejanjem iger na srečo, kjer se te prirejajo v urejenem in nadzorovanem okolju, so sporočili z ministrstva. Kot razlog za pripravo novega predloga zakona so na ministrstvu izpostavili tudi dejstvo, da se sedaj prirejanje stav kot vrste klasičnih iger na srečo pogojuje s sedežem v Sloveniji, kar je v nasprotju s pogodbo o delovanju EU, ki zagotavlja svobodno opravljanje storitev na notranjem trgu.

Ministrstvo za delo naj bi s spremembami proračuna za leto 2014 pridobilo dodatna sredstva, ker želi vlada zagotoviti denar za izplačilo vseh socialnih transferjev, je ob robu slovesnosti po sanaciji Doma starejših občanov Šiška povedala ministrica Anja Kopač Mrak. Nekaj več denarja bo sicer po njenih besedah tudi za štipendije.

Slovenija potrebuje jasno strategijo na področju interneta in elektronskih komunikacij, se je glasil eden ključnih pozivov udeležencev včerajšnjega posveta o vlogi države pri internetu, v sklopu katerega je sedem organizacij podpisalo tudi dokument o ustanovitvi Slovenskega internetnega foruma. Forum bo namenjen politični razpravi o zadevah s področja interneta, nastal pa je na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot nacionalna iniciativa Svetovnega foruma o upravljanju interneta (IGF).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.9.2013 - 25.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost       5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost       2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti     2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
Tarifa o taksah in nadomestilih
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 107/2012 - dohodnina - odmera akontacije dohodnine - dohodek iz delovnega razmerja - glavni delodajalec
sodba I U 1410/2012 - dovoljenje za začasno prebivanje – dovoljenje za prvo prebivanje zaradi zaposlitve ali dela – podrejanje pravnemu redu RS – odločba o prekršku ...
sodba in sklep I U 71/2013 - subvencioniranje bivanja študentov – rok za vložitev vloge - način oddaje vloge – z javnim razpisom določen način oddaje vloge – upravni postopek
sodba in sklep I U 894/2013 - mednarodna zaščita – ponovna prošnja – zavrženje zahteve za uvedbo ponovnega postopka – nova dejstva in dokazi – začasna odredba
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Devetemu poročilu o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1297-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o izvajanju Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, EPA 1349-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu priporočila o problematiki reševanja zasebnih bank Probanke in Factor banke z denarjem slovenskih državljanov - Dopolnjen predlog akta, EPA 1406-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Predlogi ureditve evidenc nepremičnin