11. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

O sodnih zaostankih ne govorimo več

Število nerešenih zadev v zadnjih letih se je bistveno zmanjšalo, je na novinarski konferenci ob otvoritvi sodnega leta povedal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša. Slovenska sodišča so tudi v lanskem letu rešila več zadev, kot so jih prejela v reševanje. Posledično se zmanjšujejo sodni zaostanki, o katerih po besedah Masleše ne govorijo več, pač pa govorijo le še o povprečnem pričakovanem času reševanja zadeve. Ta se je od leta 2014 s 3,3 znižal na 2,7 meseca.

Vladni predlog zakona o mednarodni zaščiti po opozorilu desetih nevladnih organizacij oži pravice prosilcev za azil in beguncev. Njegov namen je očitno še bolj omejiti možnost dostopa do mednarodne zaščite v Sloveniji, in to v času, ko je zaradi vojn in preganjanja domove prisiljenih zapustiti največje število ljudi po drugi svetovni vojni, menijo.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki je začel veljati novembra lani, tako potrošnikom kot ponudnikom prinaša možnost hitrejšega in cenovno ugodnejšega reševanja sporov, so poudarili udeleženci strokovnega posveta o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v EU in Sloveniji. Nekateri pa so opozorili, da na ponudnike deluje preveč prisilno in uvaja dodatne stroške.

Na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije so tudi letos zbrali potrebe delodajalcev po kadrovskih štipendijah, so sporočili iz sklada. Kot so zapisali, so največ potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko leto 2016/2017 oddali delodajalci za področji naravoslovja in tehnike, predvsem strojništva, elektrotehnike in mehatronike.

Komisija DZ za narodne skupnosti je obravnavala predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU do junija 2017 in sklenila, da nanj nima pripomb. Eden osrednjih izzivov v deklaraciji je spopadanje z migrantsko krizo, kjer se v naslednjem letu pričakuje veliko sprememb, je na seji komisije pojasnil Jure Vršnak z MZZ.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je pripravil predlog novele zakona o varstvu okolja za obravnavo na seji DZ. Med drugim je sprejel dopolnilo koalicije, po katerem bo treba okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred začetkom gradnje, ne šele pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, kar je predlagala vlada.

Industrija 4.0 je že realnost tako v Nemčiji kot v Sloveniji, so poudarili na srečanju Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Država mora spodbuditi gospodarstvo na poti digitalizacije, tudi z davčno politiko. Okvire sprememb bi lahko dobili že do poletja, je pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.2.2016 - 11.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost 1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   5 novosti   1 novost 1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   4 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   6 novosti 4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       4 novosti 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Uredba o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 58/2014 - carina - DDV - naknaden obračun carinskih dajatev - odpust oziroma povračilo obračunanih carinskih dajatev - oprostitev plačila DDV - deklarant
UPRS sodba I U 499/2015 - davek na nepremično premoženje večje vrednosti - davčna osnova - množično vrednotenje nepremičnin - odločba Ustavnega sodišča
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2557/2015 - oporočno dedovanje – obseg zapuščine – nacionalizirano premoženje – razpolaganje z odvzetim premoženjem – volja zapustnika – razveljavitev oporoke ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G), redni postopek, EPA 1023-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna izvršba (Podrobnejši opis)