13. maj 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Deloholik, ki je nesmrtno zaljubljen v svoje delo

V današnjem TFL Glasniku, ki izide popoldne, gostimo svojevrstnega sogovornika. Mitja Okorn - režiser, ki je po svoje sanje moral pred šestimi leti na Poljsko. Lastna domovina, Slovenija, ga kljub uspehu celovečernega prvenca Tu pa tam ni razumela. Po izjemno gledani tv-seriji 39 in pol je v Varšavi posnel enega največjih filmskih hitov, čustveno romantično komedijo Pisma Sv. Nikolaju. Ni torej čudno, da je v pogovoru dejal, da bo "vzel poljsko državljanstvo tudi kot znak hvaležnosti, ker so mi dali priložnost, da lahko delam to, kar ljubim."

Večina procesov prestrukturiranja bančnega sektorja je že v teku, prav tako ni ovir, da bi Slovenski državni holding (SDH) izpeljal že začrtano privatizacijo državnih podjetij, je na srečanju Kluba gospodarstvenikov Slovenske Istre ocenil minister za finance, ki opravlja tekoče posle, Uroš Čufer. "Večina teh procesov je že v teku. Za nadaljevanje tega ne potrebujemo parlamenta," je poudaril ter dodal, da sta glede bančnih dokapitalizacij odprta še postopka glede Abanke in Banke Celje, da pa ima vlada tu vsa potrebna pooblastila, "da lahko to odpelje do konca".

Medtem ko gospodarska rast vzbuja optimizem, a so napovedi rasti prenizke, v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da so naloge, ki jih je treba opraviti, zahtevne. Slovenija je namreč na usodnem razpotju, čas je ključni dejavnik, aktualne gospodarske razmere pa ne dopuščajo čakanja na novo vlado, so poudarili.

Razpis volitev sredi julija bi bil napad na ustavno zagotovljeno volilno pravico in verjetno ogroža tudi tretji člen slovenske ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, je včeraj dejal predsednik stranke Solidarnost Uroš Lubej. Stranka bo v primeru, če bo prišlo do razpisa volitev sredi julija, resno razmislila o ustavnem sporu zoper to odločitev.

Slovenski trg storitev s področja informacijskih tehnologij (IT) je v letu 2013 zabeležil padec za pet odstotkov na 196 milijonov evrov. Do padca je prišlo že peto leto zapored, kažejo podatki najnovejše raziskave mednarodne analitske hiše IDC. Upad v investicije za IT-storitve je odraz gospodarske krize v državi kot tudi zmanjšanih proračunov za IT, so sporočili iz ljubljanske podružnice IDC.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.5.2014 Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (RS 34-1405/2014) Začne veljati
13.5.2014 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 34-1402/2014) Začne veljati
13.5.2014 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 18-658/2009) Sprememba
12.5.2014 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (RS 34-1403/2014) Začne veljati
12.5.2014 Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici (RS 34-1404/2014) Začne veljati
12.5.2014 Sklep o prenehanju funkcije podpredsednice Državnega zbora (RS 34-1400/2014) Začne veljati
12.5.2014 Sklep o prenehanju funkcije predsednice Vlade in ministrov (RS 34-1401/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.5.2014 - 13.5.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 4 novosti     1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti  
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 18 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014
Poročilo o gibanju plač za februar 2014
Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 112/2013 - DDV - „missing trader“ - „skrben gospodarstvenik“ - zloraba sistema DDV - „vedenje“ o zlorabi - vedel ali bi moral vedeti
Sodba in sklep VIII Ips 19/2014 - pripadnik Slovenske vojske - razporeditev - dejansko delo - razlika v plači - vojak - formacija - formacijska dolžnost - plačilo za dejansko opravl...
Sodba VIII Ips 262/2013 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - krivdni razlog – pisno opozorilo - rok za odpoved – ugotovitev razloga za odpoved - utemeljenost odpovednega razloga...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1654/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – pogoji za priznavanje odbitka DDV – objektivne okoliščine – dokazno breme – ustreznost računov – opravljanje storitev
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2014. Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve in drugi proti Région wallonne. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'État - Belgija. Predhodno odločanje - Okolje - Odpadki - Direktiva 75/442/EGS - Člen 7(1) - Načrt ravnanja - Primerna mesta in obrati za odstranjevanje odpadkov - Pojem načrta za ravnanje z odpadki - Direktiva 1999/31/ES - Člena 8 in 14 - Odlagališča, ki ob prenosu te direktive že imajo dovoljenja ali že delujejo. Zadeva C-225/13.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Psp 448/2013 - bolniški stalež - začasna nezmožnost za delo - mnenje osebnega zdravnika - izbrani zdravnik
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k obravnavi Poročila o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2013, EPA 1867-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko o obravnavi Letnega poročila o delu Državne revizijske komisije za leto 2013, EPA 1881-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Novosti stečajne zakonodaje