9. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Še slabša napoved gospodarske rasti

Poklicni napovedovalci v EU so znova poslabšali napoved gospodarske rasti v območju evra. Kot kaže raziskava ECB, po novem pričakujejo, da se bo BDP evropske denarne unije letos skrčil za 0,6 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več od predhodne napovedi. Napoved rasti za prihodnje leto so oklestili za 0,1 odstotne točke na 0,9 odstotka.

Leta 2015 bo medtem rast bruto domačega proizvoda (BDP) območja evra po novi napovedi 1,5-odstotna, potem ko naj bi bila po predhodni oceni 1,6-odstotna, izsledke raziskave Evropske centralne banke (ECB) povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izjave o potrebi po ukinitvi minimalne plače in popolni prepustitvi regulacije plač trgu, ki jih je bilo mogoče slišati na torkovi javni tribuni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so razburile Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Idejo, da bi to lahko bila pot iz krize, so naslovili kot hvalnico norosti. Izvršni sekretar ZSSS Goran Lukič je v sporočilu za javnost v zvezi s pozivi k ukinitvi minimalne plače ocenil, da je slovenskemu gospodarstvu očitno še vedno ljubši kratkoročni stroškovni pogled kot pa dolgoročni razvojni model.

Afera Prijatelji v stečaju je na ravni ocenjevanja strokovnega in etičnega dela sodnikov dobila epilog. Personalni svet vrhovnega sodišča je namreč zavrnil pritožbi predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Antona Panjana, ki ju je vložil proti oceni sodniške službe za nekdanji stečajni sodnici Dido Volk in Jelko Rozman, povzema STA pisanje Dela. V veljavi tako ostajata oceni personalnega sveta ljubljanskega višjega sodišča, in sicer da sodnica gospodarskega oddelka ljubljanskega okrožnega sodišča Dida Volk ne izpolnjuje pogojev za napredovanje (to znotraj sodstva šteje za negativno oceno), sodnica istega oddelka Jelka Rozman pa jih (to znotraj sodstva šteje za srednje pozitivno oceno).

Medtem ko je država v primežu vročinskega vala in ponekod že več tednov ni bilo dežja, se zmanjšujejo tudi pretoki rek. Padavinski primanjkljaj in posledična suša vplivata na energetski potencial vodnih virov, a, kot zatrjujejo v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) in HSE, trenutni dotoki niso ekstremno nizki. Nek obratuje na polni moči.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.8.2013 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (RS 63-2536/2013) Začne veljati
10.8.2013 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (RS 13-561/2011) Preneha veljati
10.8.2013 Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem (RS 63-2537/2013) Začne veljati
10.8.2013 Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem (RS 72-3188/2009) Preneha veljati
10.8.2013 Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (RS 63-2567/2013) Začne veljati
10.8.2013 Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (RS 110-5822/2010) Se preneha uporabljati
10.8.2013 Zakon o bančništvu (ZBan-1) (RS 131-5487/2006) Sprememba
10.8.2013 Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) (RS 20-1141/1997) Sprememba
10.8.2013 Zakon o gozdovih (ZG) (RS 30-1299/1993) Sprememba
10.8.2013 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (RS 56-2759/2002) Sprememba
10.8.2013 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (RS 43-2040/2011) Sprememba
10.8.2013 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) (RS 36-1459/2008) Sprememba
10.8.2013 Zakon o prevzemih (ZPre-1) (RS 79-3446/2006) Sprememba
10.8.2013 Zakon o revidiranju (ZRev-2) (RS 65-2813/2008) Sprememba
10.8.2013 Zakon o sodiščih (ZS) (RS 19-779/1994) Sprememba
10.8.2013 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) (RS 37-1524/2008) Sprememba
10.8.2013 Zakon o sodniški službi (ZSS) (RS 19-781/1994) Sprememba
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D) (RS 63-2521/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B) (RS 63-2517/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A) (RS 63-2513/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K) (RS 63-2514/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B) (RS 63-2516/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L) (RS 63-2515/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I) (RS 63-2518/2013) Začne veljati
10.8.2013 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (RS 67-3699/2007) Sprememba
10.8.2013 Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) (RS 105-4000/2012) Sprememba
10.8.2013 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) (RS 13-595/2000) Sprememba
10.8.2013 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) (RS 92-4349/1999) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.8.2013 - 9.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU            
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE