25. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podpora zakonu o starševskem varstvu

Državni zbor je na petkovem nadaljevanju novembrske seje opravil prvo obravnavo novega zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je glede na prvotni predlog doživel nekaj sprememb. Aktualna različica je pri večini strank naletela na dober odziv, zato zadostna podpora zakonu v tej fazi parlamentarne obravnave ni vprašljiva. Ali je predlog zakona, ki ga je vlada potrdila 10. oktobra, primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo poslanci odločili v sredo.

DZ v sredo čaka zadnji dan rednega novembrskega plenarnega zasedanja. Na dnevnem redu bo med drugim tudi novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, predvidoma pa tudi zakon za poračun plačnih nesorazmerij. Ta teden bo prinesel tudi številne seje parlamentarnih delovnih teles.

Vlada je pred kratkim sprejela priporočila, ki v okviru javnega naročanja narekujejo bolj razumne zahteve glede finančnih zavarovanj. Namen je povečati konkurenčnost ponudnikov, a v gospodarstvu se bojijo, da bi njihovo prepočasno ali celo neuspešno uveljavljanje ogrozilo poslovanje podjetij, ki so še sposobna kandidirati na javnih razpisih. Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj in zavarovanj odgovornosti pri javnem naročanju in projektih, ki se sofinancirajo s sredstvi EU, zavezujejo vsa ministrstva, organe v sestavi ter vladne službe k razumnejšemu in preudarnejšemu ravnanju pri zahtevah glede finančnih zavarovanj pri javnih naročilih, še posebej glede bančnih garancij.

Združenje slovenske fotovoltaične industrije opozarja na trend upadanja novih proizvodnih zmogljivosti sončnih elektrarn. Slovenija bo letos tako komaj dosegla skupno sedem megavatov novih priklopov, kar bo pomenilo upad novih proizvodnih zmogljivosti sončnih elektrarn glede na lansko leto za kar 94,2 odstotka, so še navedli v združenju.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) trenutno obravnava več sklopov dejanj v preiskavi t. i. bančnih kaznivih dejanj. Od začetka preiskav nepravilnosti v bančnem sistemu so v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki se ukvarja predvsem z zadevami, povezanimi z eno izmed državnih bank, podali dve kazenski ovadbi in še dve poročili.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.11.2013 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (RS 96-3448/2013) Začne veljati
23.11.2013 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (RS 96-4121/2011) Preneha veljati
23.11.2013 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (RS 4-110/2011) Sprememba
23.11.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (RS 96-3457/2013) Začne veljati
23.11.2013 Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (RS 124-5713/2008) Sprememba
23.11.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (RS 96-3447/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o bančništvu (ZBan-1) (RS 131-5487/2006) Sprememba
23.11.2013 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
23.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L) (RS 96-3442/2013) Začne veljati
23.11.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) (RS 96-3441/2013) Začne veljati
22.11.2013 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju (RS 96-3459/2013) Začne veljati
22.11.2013 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti (RS 96-3458/2013) Začne veljati
22.11.2013 Odločba o priznanju naravne mineralne vode Element (RS 96-3460/2013) Začne veljati
22.11.2013 Popravek objave Odločbe o imenovanju Irene Kuzma za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (RS 96-3482/2013) Začne veljati
22.11.2013 Poročilo o gibanju plač za september 2013 (RS 96-3461/2013) Začne veljati
22.11.2013 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta (RS 96-3456/2013) Začne veljati
22.11.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 96-3443/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.11.2013 - 25.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti       1 novost 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti   1 novost   3 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti   2 novosti   3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 3 novosti 1 novost 1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti   1 novost   1 novost 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti     1 novost   2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   1 novost  
11. OBČINE 20 novosti