4. april 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Devet milijonov za javna dela

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013. Na voljo je 8,9 milijona evrov, v programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih pa bodo predvidoma vključili dodatnih 1.300 brezposelnih. Povabilo bo odprto do porabe sredstev, končni rok za ponudbe pa je 7. oktober.

Predsednik DZ Janko Veber je v DZ pripravil sestanek s predstavniki civilne družbe, na katerem so spregovorili o ustavnih spremembah. Glavnino pozornosti so namenili spremembam ustave glede referendumske ureditve, ki so blizu glasovanja v DZ. Pri tem so predstavniki civilne družbe poslance soglasno pozvali, naj se postopek ustavi.

ATVP je na svojih spletnih straneh objavila sklep o poslovanju družbe za upravljanje, dopolnjen s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarjem agencije in definicijami posameznih pojmov. Pripravljena je z namenom uporabnikom omogočiti čim bolj uporaben in enostaven vpogled v regulative ter opozoriti na praktične posledice predpisa.

Vodstvi stranke DeSUS in Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) sta se na včerajšnjem sestanku strinjali, da je treba zagotoviti enako obravnavo upokojencev, ki jih je z neustavnimi določbami prizadel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Poleg tega so se dogovorili za pogostejša srečanja.

SID banka je lani v okviru programa financiranja tehnološko-razvojnih projektov odobrila skoraj 100 milijonov evrov kreditov za financiranje projektov 19 podjetij, katerih skupna vrednost znaša 148 milijonov evrov. Od tega je država prek gospodarskega ministrstva prispevala 50 milijonov evrov, SID banka pa 100 milijonov evrov.

Ruski predsednik Vladimir Putin daje uradnikom tri mesece časa, da zaprejo račune v tujih bankah, sicer bodo izgubili službo. V torek je namreč podpisal dva odloka, v skladu s katerima morajo javni uslužbenci do 1. julija oddati izjave o svojih prihodkih in odhodkih ter zapreti vse morebitne račune v tujini.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.4.2013 - 4.4.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 6 novosti   5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex