30. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mini krizni davek?

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog novele zakona o dohodnini, s katero se odpravlja dosedanje avtomatično usklajevanje davčnih olajšav in lestvice za odmero dohodnine z inflacijo. S tem se izpolnjuje zaveza iz programa stabilnosti, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj, je pojasnil finančni minister Uroš Čufer.

Ta predlog na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo kot "prikriti mini krizni davek". S sprejetimi spremembami pri dohodnini se breme krize sicer porazdeljuje linearno in s tem tudi bolj pravično kot pa ukrepi, ki bi selektivno prizadeli posamezne dele slovenske družbe, so v sporočilu za javnost zapisali na GZS. A hkrati izražajo veliko zaskrbljenost, ker še vedno čakajo na različne reforme, zlasti tam, kjer so očitni hude anomalije in tudi privilegiji. Gospodarstvo zato zahteva, naj se "prikriti mini krizni davek" ne uvede, dokler ne bodo pripravljene ključne reforme za izvedbo.

Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn je včeraj Slovenijo opomnil, da mora v zameno za dodaten čas za odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja pospešiti izvajanje strukturnih reform. Enako opozorilo so dobile Francija, Italija, Španija in Belgija.

Vlada včeraj ni obravnavala predloga novele zakona o verski svobodi, ki spreminja pogoje za registracijo verske skupnosti, kar je bilo sicer predvideno s sklicem seje. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za kulturo, je namreč obravnava predloga novele prestavljena na prihodnji četrtek zaradi dodatnega usklajevanja.

Ministrstvo za notranje zadeve pripravlja spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju glede obveznosti vračil preveč izplačanih plač. Veljavna ureditev po mnenju ministra Gregorja Viranta ni pravična, saj v isti koš meče tako primere naklepnih napak kot primere, storjene zaradi nedorečene zakonodaje. Nova ureditev bo to ločila, je napovedal.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) svarijo, da bo prišlo do zloma zdravstvenega sistema, če vlada ne bo hitro ukrepala. Pri tem so opozorili na polletno poročilo o poslovanju zdravstvene blagajne, ki kaže, da bo treba v prihodnje leto prenesti 84 milijonov evrov plačil, v prihodnjem letu pa bo predvidoma zmanjkalo 140 milijonov evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.9.2013 Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (RS 63-2544/2013) Začne veljati
1.9.2013 Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (RS 43-2001/2000) Sprememba
1.9.2013 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (RS 61-2532/2012) Sprememba
1.9.2013 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (RS 67-2965/2005) Se preneha uporabljati
1.9.2013 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (RS 30-1131/2013) Sprememba
1.9.2013 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (RS 10-384/2012) Sprememba
1.9.2013 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (RS 19-702/2009) Sprememba
1.9.2013 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (RS 52-1988/2013) Se začne uporabljati
1.9.2013 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (RS 73-3215/2008) Se preneha uporabljati
1.9.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (RS 69-2667/2013) Začne veljati
1.9.2013 Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (RS 48-2293/2011) Sprememba
1.9.2013 Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (RS 12-570/1996) Sprememba
1.9.2013 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (RS 109-5733/2010) Sprememba
1.9.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B) (RS 63-2517/2013) Se začne uporabljati
1.9.2013 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) (RS 54-2496/2000) Se preneha uporabljati
1.9.2013 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (RS 58-2714/2011) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.8.2013 - 30.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         4 novosti  
5. JAVNE FINANCE         2 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 12 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex