Dnevne zakonodajne novosti / 5. november 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2023 z dne 20.3.2023
TEMA DNEVA
S predlogom novele nad fiktivne prijave prebivališč
Tema dneva

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele zakona o prijavi prebivališča. Kot je navedeno v predlogu novele, so njen temeljni cilj dodatni ukrepi za zmanjšanje števila fiktivnih prijav, med drugim s ponovno uvedbo krajevne pristojnosti za prijavo prebivališča. Prav tako namerava vlada z novelo uvesti površinske standarde za število prijavljenih glede na velikost uporabne površine objekta, hkrati pa se poenostavlja postopek preverjanja resničnosti prijave.(več)

Predlog sprememb zakona o pacientovih pravicah prepričal odbor DZ
Parlamentarni odbor za zdravstvo je na redni seji s 14 glasovi za in enim proti podprl predlog sprememb zakona o pacientovih pravicah, ki ga je v proceduro po skrajšanem postopku vložil državni svet z namenom poenostavitve administrativnih postopkov tako za izvajalce zdravstvenih storitev na primarni ravni kot tudi za paciente.(več)

Odbor vnesel dodatne rešitve v predlog zakona o finančni razbremenitvi občin
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je s 17 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog zakona o finančni razbremenitvi občin. Z rešitvami v osnovnem predlogu, ki ga je vložila prejšnja vlada, bi občine razbremenili za nekaj čez 30 milijonov evrov, skupaj z včeraj sprejetimi dopolnili koalicije pa za skoraj 70 milijonov.(več)

Ministrica ob 70-letnici EKČP opozorila na njen velik pomen
Mineva 70 let od podpisa Evropske konvencije o človekovih pravicah, temeljnega evropskega akta za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "Ta za več kot 800 milijonov ljudi predstavlja upanje, da bodo države pogodbenice spoštovale njihove pravice in dostojanstvo," je v poslanici zapisala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.(več)

ZSSS z 32 predlogi za šesti protikoronski paket
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je vladi poslala 32 predlogov ukrepov za šesti zakonodajni paket za blažitev posledic epidemije covida-19. Med drugim predlaga zamrznitev cen osnovnih življenjskih potrebščin, finančno podporo različnim skupinam prebivalstva, spodbujanje nakupov slovenskih izdelkov in subvencije za nove zaposlitve.(več)

OZS samozaposlenim in mikro podjetjem deli brezplačne zaščitne maske
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tako svojim članom kot nečlanom razdelila pet milijonov zaščitnih mask. Cilj ukrepa je preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, so sporočili.(več)

Sodni svet podprl kandidaturi Ilešiča in Brkanove za sodniška položaja v Luksemburgu
Sodni svet je podprl kandidaturo Marka Ilešiča za položaj sodnika na Sodišču EU in Maje Brkan za položaj sodnice na Splošnem sodišču EU. Stališči je Sodni svet sprejel soglasno na podlagi predstavljenih referenc v razpisu in brez dodatnih ustnih razgovorov.(več)

Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za Jankovića v zadevi Gratel
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo oprostilno sodbo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću v zadevi Gratel, je za STA povedal županov odvetnik Janez Koščak. Tožilstvo je na višjem sodišču v pritožbi vztrajalo, da v omenjenem primeru ni šlo za odškodnino občini, ker je podjetje preseglo obseg dogovorjenih del, temveč podkupnino.(več)

Sindikati s predlogom direktive za zmanjšanje plačnega razkoraka med ženskami in moškimi
Evropska konfederacija sindikatov (Etuc) je v znak protesta, ker Evropska komisija zamuja s predstavitvijo predloga direktive EU o preglednosti plač, pripravila svoj predlog direktive, s katero bi preglednost povečali in prispevali k zmanjšanju plačnega razkoraka med moškimi in ženskami, so sporočili iz ZSSS.(več)

ZDA izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma
ZDA so se z včerajšnjim dnem uradno umaknile  iz pariškega podnebnega sporazuma, ki omejuje dvig globalne podnebne temperature na občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven. Postopek izstopa je sicer sprožil ameriški predsednik Donald Trump, morebitna zmaga Josepha Bidna pa bi lahko napovedala vrnitev.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin
Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Petindvajsetim rednim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019
Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Odločbe sodišč
VSRS Sodba in sklep X Ips 244/2017 - dovoljena revizija po vrednostnem kriteriju - davek na dodano vrednost (DDV) - popravek obračunanega DDV - pogoji za popravek DDV - popravek (zmanj...
VSRS Sodba I Ips 7536/2017 - privilegij zoper samoobtožbo - začetek kazenskega postopka - osredotočeno policijsko preiskovanje - nedovoljen dokaz - izjema neizogibnega odkritja...
Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 29. oktobra 2020.#A proti Veselības ministrija.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts).#Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 20(2) – Direktiva 2011/24/EU – Člen 8(1), (5) in (6)(d) – Zdravstveno zavarovanje – Bolnišnična oskrba v drugi državi članici, kot je država članica zdravstvenega zavarovanja – Zavrnitev predhodne odobritve – Bolnišnično zdravljenje, ki ga je mogoče učinkovito zgotoviti v državi članici zdravstvenega zavarovanja – Člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Različno obravnavanje na podlagi vere.#Zadeva C-243/19.
Ostali dokumenti
Mednarodna obdavčitev pokojnin
Čezmejno dedovanje – glavni poudarki za odvetnike