7. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Predsednik Pahor še išče varuha

Predsednik republike Borut Pahor naj bi predvidoma že ta teden predlagal kandidata za varuha človekovih pravic. Posvet, ki ga je imel v četrtek in petek s poslanskimi skupinami, je sicer pokazal, da noben od predlaganih 26 kandidatov nima zadostne podpore, zato se je predsednik odločil iskati drugje in pristopil tudi do Vlaste Nussdorfer.

V uradu predsednika republike pa ugibanj glede imen ne želijo komentirati. So pa za STA pojasnili, da bo v tem tednu predsednik Pahor imel verjetno neformalna posvetovanja s strankami. V torek in sredo se sicer mudi v Bruslju, kjer bo v okviru prvega obiska v tujini po prevzemu predsedniške funkcije obiskal evropske institucije.

Predsednik DZ Gregor Virant je predlagatelje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga pozval k preseganju strankarskih okvirov pri tej kadrovski odločitvi in za prihodnji teden predlagal tudi sestanek vseh predlagateljev. Precej predlagateljev se je na poziv odzvalo pozitivno, določene zadržke imajo le v SDS.

Urad za mladino je v petek v uradnem listu objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013. Skupaj je za ta namen predvideno okvirno 1,24 milijona evrov. Javni poziv bo zaključen 19. februarja, pričakujejo pa, da bo prijavljenih preko 100 programov, so sporočili z urada za mladino.

Prav tako je v petkovem uradnem listu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v objavilo tri javne razpise iz programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013. Objavilo je dva javna razpisa z naslova ukrepa posodabljanja kmetijskih gospodarstev ter javni razpis z naslova ukrepa obnove in razvoja vasi. Razpisi so ocenjeni na 27 milijonov evrov.

Ustavna komisija bo v četrtek razpravljala o predlogu ustavnih sprememb referendumske ureditve, ki predvidevajo uvedbo zavrnitvenega referenduma. Po predlogu referendum ne bi bil dopusten o: zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč; zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna; zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb in zakonih, ki odpravljajo neustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo neustavnost.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
7.1.2013 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Sprememba
7.1.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 106-4077/2012) Sprememba
5.1.2013 Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (RS 1-6/2013) Začne veljati
5.1.2013 Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (RS 73-3382/1995) Preneha veljati
5.1.2013 Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (RS 73-3382/1995) Preneha veljati
5.1.2013 Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito za leto 2013 (RS 1-29/2013) Začne veljati
5.1.2013 Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 14-638/2010) Sprememba
5.1.2013 Uredba o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo več kakor 12 potnikov (RS 1-25/2013) Začne veljati
5.1.2013 Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 98-4198/2011) Sprememba
5.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 1-26/2013) Začne veljati
5.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (RS 1-27/2013) Začne veljati
5.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 1-28/2013) Začne veljati
5.1.2013 Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (RS 55-2604/2011) Sprememba
4.1.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani (RS 1-3/2013) Začne veljati
4.1.2013 Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom (RS 1-4/2013) Začne veljati
4.1.2013 Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 1-5/2013) Začne veljati
4.1.2013 Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (RS 1-7/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.1.2013 - 7.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti       2 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost         3 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   5 novosti   3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti         2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 19 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Uredba o organih v sestavi ministrstev
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 106/2012 - dodatek za dvojezičnost – varstvo pravic – uveljavljanje pravnega varstva - plača - dospelost dodatka – višina dodatka
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 998/2011 - državljanstvo – sprejem v državljanstvo – pridobitev državljanstva z naturalizacijo – neprekinjeno bivanje v RS – trajen vir preživljanja
Odločbe Višjih sodišč VSC sklep Cp 901/2011 - začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve – skupno premoženje – namen zavarovanja – ugotovitveni zahtevek – podaljšanje prometnega dovol...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Izgubljeni seznami
Pojasnila DURS Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1. 1. 2013 v skladu z Zakonom o dohodnini
Pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Revija Odvetnik Krik