19. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Velika fiskalna tveganja v Sloveniji

Sloveniji ne grozi kratkoročni fiskalni stres. Se pa sooča z velikimi tveganji glede srednje in dolgoročne fiskalne vzdržnosti predvsem zaradi vpliva stroškov staranja, ugotavlja Evropska komisija v poročilu o fiskalni vzdržnosti za leto 2012. Brez ustreznega ukrepanja se lahko slovenski dolg do leta 2030 povzpne na 105,5 odstotka BDP. Slovenija bi se morala tako po navedbah komisije osredotočiti na odločno izvajanje ukrepov za krepitev fiskalne vzdržnosti. Za dolgoročno vzdržnost javnih financ je nujno nadaljnje omejevanje rasti izdatkov povezanih s staranjem, tudi skozi pokojninsko reformo.

Včeraj je začela veljati novela zakona o davku na bilančno vsoto bank, s katero se zaostrujejo pogoji, pod katerimi si lahko banke znižajo osnovo za ta avgusta lani uvedeni davek. Novela zakona, ki jo je DZ sprejel v začetku meseca, se bo sicer začela uporabljati z januarjem 2013. Davek na bilančno vsoto bank je bil uveden z namenom spodbuditve bank k večjemu kreditiranju podjetij, vendar pa se znesek danih kreditov ni povečal, ampak se je celo zmanjšal, je ob drugi obravnavi predlaganih sprememb zakona v DZ v začetku meseca povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Aleš Živkovič.

Svet Banke Slovenije je včeraj sprejel spremembe treh podzakonskih aktov, ki urejajo izračun kapitala oz. kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Gre za proticiklične regulatorne spodbude, katerih namen je podpreti proces prestrukturiranja realnega sektorja, so sporočili iz centralne banke. Svet Banke Slovenije je sprejel spremembe sklepov o izračunu kapitala bank in hranilnic, o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice ter o kreditnih zavarovanjih.

Telekom Slovenije bo s 1. januarjem spremenil način obračunavanja mesečne naročnine za klasično in mobilno telefonijo. Po novem se bo mesečna naročnina za mobilne in fiksne storitve zaračunala za nazaj, torej enako kot za opravljene storitve in naročnino za storitve Siol. Posledično bodo zneski na januarskih položnicah nižji. Na računih za uporabo storitev Mobitela in Telekoma Slovenije za mesec december, plačljivih januarja, naročnina za tekoči mesec namreč ne bo zaračunana. Računi za navedeni mesec bodo zato bistveno nižji, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja, ki je v večinski državni lasti.

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je ponoči v DZ prestal interpelacijo in tako ostaja na svoji funkciji. Od 87 navzočih poslancev je za njegovo razrešitev po 14-urni razpravi glasovalo 37 poslancev, zaupnico pa mu jih je izreklo 48 poslancev. Za razrešitev bi minister moral prejeti 46 glasov. Interpelacijo proti Gorenaku so pred mesecem dni vložili opozicijski poslanci PS, saj ministru očitajo odgovornost za izginule podpise pod pobudo za referendum o zakonu za sanacijo bank.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.12.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 99-3799/2012) Začne veljati
19.12.2012 Pravilnik o zemljiškem pismu (RS 15-593/2003) Sprememba
19.12.2012 Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 115-5715/2007) Sprememba
19.12.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (RS 99-3801/2012) Začne veljati
18.12.2012 Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 82-4383/2010) Preneha veljati
18.12.2012 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (RS 73-3228/2008) Sprememba
18.12.2012 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s spremembami in dopolnitvami (uradno prečiščeno besedilo) (RS 99-3804/2012) Začne veljati
18.12.2012 Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (RS 99-3803/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.12.2012 - 19.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti       3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   8 novosti     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 9 novosti     11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 2 novosti   1 novost 18 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 3 novosti 1 novost   2 novosti  
11. OBČINE 31 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB)
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD)
Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 222/2011 - dovoljenje za stalno prebivanje - pogoji za izdajo dovoljenja - državljan druge države naslednice nekdanje SFRJ - dejansko življenje v Republ...
sodba I U 110/2012, enako tudi sodba I U 125/2012 - odsvojitev nepremičnine - davek na promet nepremičnin - davek od dobička iz kapitala - vračilo davka - nezmožnost izpolnitve pogodbe
sodba IV U 139/2011 - prešolanje učenca na drugo šolo – prešolanje brez soglasja staršev – pogoji za prešolanje – skrajšani postopek
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo - Dopolnjen predlog zakona (ZIS-E), EPA 769-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ - termoelektrarna Šoštanj/B) -II (MPEIBTEŠ), EPA 630-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Autonomy and Independence of the Legal Profession
Dr. Peter Čeferin: Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine
Odvetniška zbornica Slovenije – kako naprej Resolucija o samostojnosti in neodvisnosti odvetništva