6. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kdo in za kakšno ceno piše zakone?

Komisija za preprečevanje korupcije priporoča vladi, DZ in občinam naj zagotovijo t.i. zakonodajno sled nastajanja posameznih predpisov. Predvsem ob najemanju zunanjih avtorjev namreč obstaja tveganje za nesmotrno porabo javnih sredstev ter za to, da se obide nadzor lobiranja pri pripravi zakonodaje, med drugim ugotavljajo na komisiji.
V času od leta 2004 do 2010 so ministrstva, drugi organi in službe javne uprave v tem obdobju za izdelavo 66 zakonov, dveh uredb ter 22 pravilnikov in pravnih storitev porabili približno sedem milijonov evrov.

Dr. Jožko Peterlin, današnji sogovornik v TFL Glasniku, je priznan finančnik in svetovalec. Zanimiva je njegova trditev, da je v teh časih pomembnejše od dobička preživetje, ki si ga lahko podjetja zagotovijo z obvladovanjem denarnega toka. Pravi, da je znanja o financah v Sloveniji premalo. Trdi tudi, da je polovica članov nadzornih svetov neprimernih.

»Upam trditi, da samo ena fakulteta nudi strokovna znanja na področju poslovnih financ. Ekonomske fakultete rastejo, primernih znanj s tega področja ni. Imamo ozek krog velikih podjetij, ki imajo poslovne finančnike, ki vedo, kaj to pomeni. V veliko družbah pa to nalogo opravljajo računovodje ali direktorji sami, marsikje pa to delajo celo v nabavi in se ne ve, kdo je komu šef: nabava ali finance. Bistvo je, da se dela po sistemu poskus-napaka, poskus-napaka.«

Osrednja tema letošnjega mednarodnega računalniškega sejma Cebit, ki bo potekal od torka do sobote v nemškem Hannovru, je "upravljanje zaupanja". S tem bodo v središče pozornosti postavljena vprašanja zaupanja in varnosti v digitalnem svetu. Tema zaupanja in varnosti bo rdeča nit celotne ponudbe sejma, so na spletni strani sejma zapisali organizatorji. "Zaupanje in varnost v digitalnem svetu sta skupni skrbi vlad, gospodarstev in potrošnikov," so dodali.

Predsedniki parlamentarnih strank in poslanca narodnih skupnosti so začeli sestanek o dopolnitvi ustave z zlatim fiskalnim pravilom, s katerim se bo določilo načela vzdržnosti na področju javnih financ. Vnos zlatega pravila v nacionalne zakonodaje, zaželeno na ustavni ravni, je zahteva medvladne pogodbe 25 članic EU o fiskalnem paktu. Da bi v Sloveniji zlato pravilo zapisali v ustavo, so se predsedniki parlamentarnih strank dogovorili že v času, ko je prejšnja vlada pod vodstvom Boruta Pahorja opravljala tekoče posle. Takrat vsebine spremembe ustave še niso določili.

Ministrstvo za zdravje bo za reševanje zdravstvene blagajne pripravilo poseben interventni zakon, za katerega minister Tomaž Gantar upa, da bo sprejet do poletja, če ga ne bodo uspeli izpeljati skupaj z rebalansom proračuna. Sicer pa paket varčevalnih ukrepov v takšni obliki, kot jih je pripravila strokovna služba ZZZS, zanj ni sprejemljiv. Konkretnih ukrepov, kako bodo reševali okoli 110 milijonov globoko luknjo, ki se ob koncu leta obeta zdravstveni blagajni, Gantar ni razkril. Dejal pa je, da vidi pomemben potencial v vsaj delnem prenosu prostovoljnega v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prebivalka italijanskega Torina je kar trideset let prejemala pokojnino preminulega očeta. Torinčanka je sicer le ena izmed skoraj 130 nezakonitih prejemnikov pokojnin, ki jim je na sled prišla italijanska finančna policija, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Nezakoniti prejemniki pokojnin umrlih sorodnikov ali znancev so državo oškodovali za okoli šest milijonov evrov. Vse so že ovadili.
Pristojne oblasti so sicer po izvedbi nadzora ustavile izplačila pokojnin v več kot 330 primerih. Skupaj bi te letno znašale 1,8 milijona evrov, izplačal pa naj bi jih zavod za socialno varstvo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.3.2012 Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov (RS 28-1391/2007) Preneha veljati
6.3.2012 Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic (RS 21-815/2009) Preneha veljati
6.3.2012 Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (RS 28-1390/2007) Preneha veljati
6.3.2012 Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 42-2051/2009) Sprememba
6.3.2012 Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (RS 17-666/2012) Začne veljati
6.3.2012 Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (RS 28-1388/2007) Preneha veljati
6.3.2012 Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 17-667/2012) Začne veljati
6.3.2012 Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (RS 117-4827/2004) Sprememba
5.3.2012 Popravek Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (RS 17-687/2012) Začne veljati
5.3.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 17-660/2012) Začne veljati
5.3.2012 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 17-661/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.3.2012 - 6.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti   1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 1 novost     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti 1 novost 1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 15 novosti