Dnevne zakonodajne novosti / 9. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za december 2016
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v decembru 2016. Veljati ali uporabljati se je začelo 149 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 65 predpisov, spremenilo pa se je 74 predpisov. Tako je na zadnji dan decembra veljalo 823 zakonov in 19.042 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Ljubljanska pobuda za več Evrope

V predsedniški palači so v petek podpisali t. i. Ljubljansko pobudo za začetek postopka za sprejem nove ustave EU, ki vključuje tudi osnutek nove ustave z osmimi poglavji. Kot je dejal predsednik republike Borut Pahor, želijo s pobudo "zavarovati evropsko idejo in jo graditi v vseh njenih razsežnostih". Pobudo so poleg Pahorja podpisali nekdanja predsednika ustavnega sodišča Peter Jambrek in Ernest Petrič, nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tine Hribar in Niko Grafenauer ter profesor evropskega prava Matej Avbelj. Podpisniki ugotavljajo, da se je EU po več krizah, ki so jo doletele, znašla na prelomnici in nujno potrebuje nov zagon.

Konec počitnic v DZ

Poslanci se po novoletnih počitnicah vračajo v poslanske klopi. Po vetu državnega sveta se bodo morali znova opredelili do možnosti odpoklica župana, ki jo uvaja novela zakona o lokalni samoupravi. Za sprejem bo tokrat potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, a ponovna podpora, kot kaže, ni vprašljiva. Pred matični odbor prihaja novela zakona o nadzoru državne meje, ki sodi v sklop ukrepov v primeru množičnih migracij. Novela med drugim določa tehnična sredstva za omogočanje učinkovitega nadzora meje, predvideva pa tudi odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. Preiskovalna komisija o korupciji v zdravstvu pa bo nadaljevala z zaslišanjem prič.

Slovenija računa na 70 milijonov pomoči

Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je Evropski komisiji poslala vlogo za potrditev 135-milijonskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Slovenija računa na okoli 70 milijonov evrov evropskih sredstev, 12 milijonov bo prispevala država, ostalo pa občine Ljubljana, Medvode in Vodice. Gre za finančno najobsežnejši okoljski projekt obdobja 2014-2020. S potrditvijo vloge bo lahko Slovenija začela uresničevati naložbo, ki bo za več kot 300.000 prebivalcev do leta 2020 celostno in trajno uredila odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. Evropska komisija bo projekt predvidoma pregledala v treh mesecih.

Nacionalna kibernetska varnost

Vlada je naložila uradu za varovanje tajnih podatkov, da najkasneje do 31. januarja letos pripravi pravne podlage, ki bodo osnova za prevzem pristojnosti nacionalnega organa za kibernetsko varnost. Vzpostavitev tega organa predvideva strategija kibernetske varnosti, ki jo je vlada sprejela 25. februarja lani. Medresorska delovna skupina za pripravo strategije kibernetske varnosti je oblikovala predlog, po katerem vlogo nacionalnega organa za kibernetsko varnost prevzame Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. Ta predlog je na svoji seji potrdil tudi Strateški svet Sveta za razvoj informatike.

Prve napovedi za odmero davkov

Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2016 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, oddati na pristojni davčni urad do 28. februarja. Ta rok se je letos podaljšal, saj je bilo treba doslej prihodke od najemnin prijaviti že do sredine januarja.(TFL)