Dnevne zakonodajne novosti / 11. maj 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 14 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 106/2022 z dne 5.8.2022
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za april 2018
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu aprilu 2018. Veljati ali uporabljati se je začelo 134 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 44 predpisov, spremenilo pa se je 79 predpisov. Tako je na zadnji dan aprila veljalo 861 zakonov in 19.559 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Reprezentativnost tudi za združenje mestnih občin
Z današnjim dnem začenja veljati novela zakona o lokalni samoupravi. Ta omogoča pridobitev statusa reprezentativnosti tudi Združenju mestnih občin Slovenije, s čimer se odpravlja neustavnost, na katero je ustavno sodišče opozorilo v letu 2016. Novela naj bi spodbudila tudi uporabo participativnega proračuna. V zakon je namreč vnesena določba, da lahko občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejetje.

Dvojna kandidatura lahko ogrozi datum volitev?
V stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije verjamejo, da bo vrhovno sodišče popravilo "fiasko" državne volilne komisije, ki je zaradi kandidature Milene Babič na listah dveh različnih strank v celoti zavrnila listo stranke v volilni enoti Ljubljana Center. "Tudi mi si ne želimo, da bi imela volilna enota Ljubljana Center volitve teden ali dva za ostalo Slovenijo," je dodal Čuš. Kot je dejal, jim pritrjuje tudi odločba evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 2007. ESČP naj bi pojasnil, da se v primeru dvojne kandidature ne sme zavrniti celotne liste in se ne sme izločiti ostalih kandidatov na listi, ki niso kršili predpisov.

ESČP zavrnil babico velenjskih dečkov
Za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tožba babice dečkov iz Velenja proti Sloveniji nesprejemljiva, ker je v enem delu očitno brez podlage, v drugem pa prenagljena, saj postopki pred domačimi sodišči še niso zaključeni. Odvetnik babice Velimir Cugmas s sodbo uradno še ni seznanjen. Spoštovanje pravice do družinskega življenja starih staršev velja za omogočanje stikov z vnuki, ne pa skupnega življenja, je po navedbah časnika Delo ena od utemeljitev ESČP v odločitvi, da je tožba babice dečkov, ki sta bila proti volji starih staršev marca 2016 napotena v rejništvo, nesprejemljiva.

Zaupanje v sodstvo in rezultati vsaksebi
Trend zaupanja ljudi v delo sodstva in pravosodja je že nekaj let obratno sorazmeren od objektivnih kazalnikov, ki odražajo poslovanje sodstva. Tako sta sodstvo in pravosodje po navedbah vlade uživala največjo stopnjo javnomnenjskega zaupanja prav v času, ko je bilo to po kriteriju povprečnega časa trajanja zadev najmanj učinkovito. Za dvig ugleda in zaupanja v javnosti lahko največ stori ravno sodstvo samo, in sicer z večjo odprtostjo, ustreznim komuniciranjem v zvezi z odločitvami in tudi z načinom spopadanja z napakami v lastnih vrstah, so v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SDS Vinka Gorenaka zapisali v vladi.

Spodbujanje samooskrbe z električno energijo
Vlada je na včerajšnji seji sprejela spremembe uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). Namen predlaganih sprememb je, da bo ukrep samooskrbe z električno energijo iz OVE, ki se je začel izvajati januarja 2016 in je namenjen za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji z lastno proizvodnjo te energije iz OVE, še dostopnejši odjemalcem in da bo prispeval k izpolnitvi cilja Slovenije – doseči 25-odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije do konca leta 2020. V letu 2016 je bil ta delež 21,3 % in je za 0,5 % zaostajal za predvidenim načrtom.(TFL)